Ons Lam heeft overwonnen, laten we Hem volgen...

Fin. Adm. Team (FAT)

Het Financieel Administratief Team (FAT) is samengesteld uit een telgroep die de kasadministratie bijhoudt. Het FAT is belast met de boekhouding en de verslaglegging.

Taken van het FAT:
  1. Beheert de kas van de gemeente;
  2. Stelt de begroting, jaarrekening en de stand van zaken van het vermogen op;
  3. Houdt toezicht op de financiŽn (vermogen) van de gemeente;
  4. Beheert van de kerkelijke bijdragen/contributies.
[zie kerkorde ß 1491 en het beheersreglement]

Note: 
Penningmeester; Zr. M. Carron

Downloads: