Ons Lam heeft overwonnen, laten we Hem volgen...

Catechisatie

De catechisatie tot geloofsbelijdenis wordt in de Broeder-Uniteit niet als een eenmalige uiting van belijden verstaan, maar heeft tot doel om kandidaten in de vreugde van de persoonlijke band met Christus, de Heer van ons leven, te leiden en hen daarin te bevestigen.


Dit houdt onder meer in:


o
De onderwijzing in het christelijk geloof en in de geschiedenis en opdracht van de
     Broeder-Uniteit;

o   
Het inleiden in de verantwoordelijke deelname aan leven en dienst van de gemeente
     en de bevestiging van het lidmaatschap.

De catechisatie begint na de zomervakantie en wordt eenmaal in de week gehouden.Voor meer informatie:

Ds. D.O.Zinhagel, Predikant
Tel.nr.:             010 4206381
Emailadres:

Br. N. Wijnaldum
Tel.nr.:            
Emailadres: