Ons Lam heeft overwonnen, laten we Hem volgen...

Downloads (formulieren)

Folder kerkelijke bijdrage

Downloads:
Folder kerkelijke bijdrage

Administratieve formulieren van de EBGR-C

Deze formulieren kunnen desgewenst per post worden verzonden naar het postadres:

Evangelische Broedergemeente Rotterdam-Centrum                                                                              Postbus 4235
3006 AE Rotterdam

of per email naar:


Zondagsschool kind inschrijven

Downloads:
Inschrijfformulier zondagsschool

Huwelijksinzegening aanvragen

Downloads:
EBGR-C Huwelijksinzegening

Een Huisdienst aanvragen

Downloads:
EBGR-C Huisdienst

Nieuw lid aanmelden

Downloads:
EBGR-C Aanmelding Lid

Aanmelding voor Dooplid

Downloads:
EBGR-C Aanmelding Dooplid

Aanmelding voor Belijdenis

Downloads:
EBGR-C Aanmelding Belijdenis

Een wijziging doorgeven

Downloads:
EBGR-C Mutatie formulier

Collectebonnen

Deze kunnen verzonden worden naar bovenstaand postadres of emailadres:


Downloads:
EBGR-C Collectebonnen bestelformulier
EBGR-C Collectebonnen (Toelichting)