Ons Lam heeft overwonnen, laten we Hem volgen...

Gebedsgroep

Gebedsvereniging Immanuel

De gebedsvereniging Immanuel is een ontmoetingsplek voor senioren van de EBGR-C.De leden komen bij elkaar op de woensdag middag tussen 14.00 en 16.00 uur in het Kerkelijk Centrum.De bijeenkomsten worden geopend met gebed en gezang, het lezen van de Dagteksten in het Nederlands Sranan tongo, de schriftlezingen  en het bespreken van de gelezen teksten. De middag wordt afgesloten met een bidstond.

Wij sluiten het clubjaar af met een traditionele kerstviering.


Contactpersoon:  Zr. O. Blackson                                                                                          Emailadres:           


Voorbiddersgroep "Stanvaste"

Is één van de gebedsgroepen van de EBGR-C, die zich voornamelijk richt op het bidden vóór aanvang van de Ere- en bijzondere diensten. Ook staat zij op de bres als er speciale gebedsverzoeken worden gedaan voor o.a. zieken en bedroefden.
De gebedsgroep houdt tweemaal per jaar een nachtwake en samen met de gemeente een gebedsavond aan het einde van het kalenderjaar.
Bewust van het feit, dat bidden veel meer is dan een afgezonderd leven leiden, probeert de gebedsgroep de woorden van God in praktijk te brengen en geloof in daden om te zetten, teneinde een kanaal van zegen voor iemand anders te kunnen zijn.
Bidden is meer dan alleen maar een gesprek met God. Het is een blik, een woord, een aanraking…

Contactpersoon:  Zr. S. Zinhagel-Wix
Emailadres: