Ons Lam heeft overwonnen, laten we Hem volgen...

DAGTEKST

voor dinsdag 12 november 2019

Dinsdag, 12 November 2019

Zie, Ik zal Zelf naar Mijn schapen vragen en naar ze op zoek gaan.

Ezech. 34:11 (HSV)

Toen Hij de mensenmenigte zag, voelde Hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder.

Mat. 9:36

Misrefi o luku fu den skapu fu Mi èn Misrefi o sorgu gi den.

Esekyel 34:11

Di Yesus si den bigi grupu sma na ala sey, A firi wan dipi sari gi den, bika den ben bruya èn den no abi wan sma fu luku den, neleki skapu di no abi sma fu tyari den go na wey.

Mateus 9:36

Siehe, ich will mich meiner Herde selbst annehmen und sie suchen.

Hesekiel 34,11

Als Jesus das Volk sah, jammerte es ihn; denn sie waren geängstet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben.

Matthäus 9,36

Woord voor het jaar  2019

Zoek de vrede en jaag die na.

Psalm 34:15 (NBG)

Woord voor de maand  november

Ik weet echter: mijn Verlosser leeft.

Job 19:25

ANBI-Logo

Welkom bij de Evangelische Broedergemeente
Rotterdam-Centrum

Iedere 2e en 4e zaterdagmiddag van 16u tot 18u vindt bijbelstudie plaats in het kerkelijk centrum. Iedereen die zich verder wil verdiepen in het woord van God is van harte welkom om aan te schuiven en mee te doen.

Wij hopen u de volgende dagen te mogen verwelkomen:  • 26 oktober
  • 9 november
  • 23 november
  • 14 december
GOD is met ons! IMMANUEL 

Over de kerkelijke bijdrage

Het afgelopen jaar heeft de oudstenraad u meerdere keren geÔnformeerd over de kerkelijke bijdrage die wij als gemeente jaarlijks afdragen aan de Broederuniteit.
Afgelopen kerstnacht hebt u (als u aanwezig was) gehoord dat ook onze gemeente de komende 5 jaar meer moet afdragen. 
Hoe en hoeveel precies hebben wij voor u in een folder gezet zodat u het op uw eigen tempo en moment kunt nalezen.
Deze folder kunt u downloaden van deze website. Er zijn ook exemplaren verkrijgbaar bij de balie na de eredienst. Op deze manier doet de oudstenraad haar best u zo goed mogelijk te informeren. Wij doen ook een beroep op u om uw kerkelijke bijdrage te verhogen binnen uw vermogen.

Gezocht per direct een fondsenwerver

De EBGR-Centrum is per direct op zoek naar iemand die mee wil helpen in projectgroep 

fondswerving en sponsoring.

We zijn op zoek naar denkers en doeners die willen helpen de middelen binnen te halen om de renovatie van ons kerkgebouw aan de Annastraat 5 mogelijk te maken.

Broedergroep NathanaŽl

De broeders hebben hun jaarrooster 2019 gepubliceerd.

Erediensten

17-11-2019Preek- doopdienst

17-11-2019Hosiannadienst

24-11-2019Preekdienst

01-12-2019Preekdienst 1e Advent

01-12-2019Preekdienst


» bekijk alle erediensten

Activiteiten

DienstenHet Witte Kerkje te Maassluis

DienstenTrinitatiskapel te Dordrecht


» bekijk alle activiteiten