Ons Lam heeft overwonnen, laten we Hem volgen...

DAGTEKST

voor zondag 5 juli 2020

Zondag, 5 Juli 2020

Verheug u en wees blij in de HEERE, uw God.

Joel 2:23 (HSV)

In Christus Jezus, onze Heer, hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen, door het geloof in Hem.

Ef. 3:12 (HSV)

Un mus breiti, un mus prisiri ini MASRA, un Gado.

Yowel 2:23

Fu di wi de wan nanga Kristus Yesus én fu di wi e bribi na ini En, wi kan go na tapu wan fri fasi na Gado fesi sondro frede.

Efese 3:12

Der HERR spricht: Ich will mich zu euch wenden und will euch fruchtbar machen und euch mehren und will meinen Bund mit euch halten.

3. Mose 26,9

Auf alle Gottesverheißungen ist in Jesus Christus das Ja; darum sprechen wir auch durch ihn das Amen, Gott zur Ehre.

2. Korinther 1,20

Woord voor het jaar  2020

Ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp.

Marcus 9:24

Woord voor de maand  juli

De engel van de HEER raakte Elia aan en zei: "Sta op en eet wat, anders is de reis te zwaar voor je."

1 Kon. 19:7

ANBI-Logo

Welkom bij de Evangelische Broedergemeente
Rotterdam-Centrum

Er zijn weer augustusmaand lintjes te koop bij zr. H. Atmodimedjo in de dienst in de buurt van de ingang.

De videodienst van 28 juni 2020

Deze week kunt u niet alleen luisteren maar ook kijken naar de opgenomen dienst.

Klik op de link en kijk samen met geloofsgenoten naar de opname. Voor het gevoel van saamhorigheid vragen we u om in ieder geval om 11 uur te luisteren tegelijk met alle andere kijkers. Ook daarna zal de dienst beschikbaar zijn.
Kijk ook op onze Facebook pagina. Deel deze berichten met zoveel mogelijk mensen zodat meer mensen bemoedigd kunnen worden.

God zegent ons allen

Luistert u hier naar de dienst van zondag 28 juni 2020

Ook deze week kunt u luisteren naar de opgenomen dienst. Deze week in het teken van de 1 juli viering. Vrijheid.

Klik op onderstaande link en luister samen met geloofsgenoten naar de opname. Voor het gevoel van saamhorigheid vragen we u om in ieder geval om 11 uur te luisteren tegelijk met alle andere luisteraars. Ook daarna zal de dienst beschikbaar zijn.
Kijkt u ook op onze Facebook pagina. Deel deze berichten met zoveel mogelijk mensen zodat meer mensen bemoedigd kunnen worden.

God zegent ons allen

De videodienst van 21 juni 2020

Deze week kunt u niet alleen luisteren maar ook kijken naar de opgenomen dienst door vrouwen groep Tryfosa.
De zusters en de zondagschool hebben een dienst samengesteld speciaal voor de vaders. De Oudstenraad heeft zoals gezegd ook deze week weer een mededeling voor u.

Klik op de link en kijk samen met geloofsgenoten naar de opname. Voor het gevoel van saamhorigheid vragen we u om in ieder geval om 11 uur te luisteren tegelijk met alle andere kijkers. Ook daarna zal de dienst beschikbaar zijn.
Kijk ook op onze Facebook pagina. Deel deze berichten met zoveel mogelijk mensen zodat meer mensen bemoedigd kunnen worden.

God zegent ons allen

Luistert u hier naar de dienst van zondag 21 juni 2020

Ook deze week kunt u luisteren naar de opgenomen dienst. Deze week samengesteld door vrouwengroep Tryfosa en helemaal in het teken van vaderdag.

Klik op onderstaande link en luister samen met geloofsgenoten naar de opname. Voor het gevoel van saamhorigheid vragen we u om in ieder geval om 11 uur te luisteren tegelijk met alle andere luisteraars. Ook daarna zal de dienst beschikbaar zijn.
Kijkt u ook op onze Facebook pagina. Deel deze berichten met zoveel mogelijk mensen zodat meer mensen bemoedigd kunnen worden.

God zegent ons allen

Uitzending gemist?

U kunt de voorgaande diensten nog eens rustig beluisteren en bekijken.

Mededeling 28 juni 2020

Geliefde zusters en broeders, 

de Oudstenraad heeft de volgende mededeling voor u. 

Black lives matter

Hier kunt u de verklaring van het Provinciaal Bestuur van de Evangelische Broedergemeente lezen.

“Laat ieder zoveel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief, wie blijmoedig geeft, geven is een hartezaak”                                                                                                                          2 Kor.9:7

Het bestuur van uw gemeente doet hierbij een beroep op uw vrijgevigheid door uw maandelijkse kerkelijke bijdrage (KB) te blijven overmaken en daarnaast uw (wekelijkse) collecten en/of giften.

U kunt daarvoor een van deze bankrekeningnummers gebruiken:

ING-Bank: NL49 INGB 0002210059 of

ABN-AMRO bank: NL97 ABNA 0403224322

t.n.v. Evangelische Broedergemeente Rotterdam-Centrum.


Gods zegen en bij voorbaat dank!

Erediensten


» bekijk alle erediensten

Activiteiten

SingingStichting For Harmony

DienstenHet Witte Kerkje te Maassluis

DienstenTrinitatiskapel te Dordrecht


» bekijk alle activiteiten