Ons Lam heeft overwonnen, laten we Hem volgen...

Kerkkoor

Koor Immanuel


Koor Immanuel is het kerkkoor van de EBGR-C.
Het koor werd opgericht op 17 september 1977.


Doelstelling:                                              

Het hoofddoel v/h koor is, het hoofdzakelijk opluisteren van (bijzondere) kerkdiensten van de EBGR-C, en daarnaast ook van andere instellingen mits deze tegen de belangen van de kerk zijn.


Elke dinsdagavond van 19.30u -21.30u repeteert het koor in de zondagsschoolruimte van onze kerk.U bent van harte welkom om samen met ons God te loven en te prijzen met zang.    

                                                                                           
Contactpersoon:  Zr. H. Straal                                                                                                                    Emailadres: