Ons Lam heeft overwonnen, laten we Hem volgen...

Mededelingen

Black lives matter

Op maandag 25 mei 2020 werd in Minneapolis de Afro-Amerikaanse George Floyd door een witte politieman gedood. Het is niet de eerste keer dat in de Verenigde Staten, een zwarte onbewapende man door politiegeweld om het leven is gebracht.

De president van de Noord-Amerikaanse Noordprovincie van de Broedergemeente ds. Betsy Miller schrijft over deze dood:

"Knielen op de nek van een mens tot deze persoon niet meer kan ademen is misdadig. Knielen op de nek van een mens vanwege zijn huidskleur racistisch. Toekijken zonder in te grijpen is medeplichtig. Gerechtigheid moet plaatsvinden. Individuen moeten verantwoordelijk worden gehouden voor hun daden. Te vaak hebben wij allemaal toegekeken, zonder in te grijpen."


Downloads:
Lees hier bericht van de ECP

Uitvaart br. H. Prade

Wij maken met droefheid bekend dat is overleden

Hans Orlando Prade


Downloads:
rouwkaart

Bijbelstudie

“Gods weg is volmaakt; des Heren woord is zuiver.” Ps. 18: 31

Elke 2e en 4e zaterdag van de maand van 16.00 – 18.00 uur in het kerkelijk centrum. 


Elk kind een schoolpakket

Ook dit jaar heeft zr. Jewell Filé-Kembel het standvastig voornemen om voor scholieren van voornamelijk 'onzichtbare' en/of 'vergeten' basisscholen en middelbare scholen in Suriname schoolmateriaal in te zamelen en dan een schoolpakket samen te stellen.
Sinds 2015 doet zij dit vol overgave en ook dit jaar vraagt zij uw en onze ondersteuning en financiële hulp.
Helpt u mee?

Downloads:
Flyer elk kind een schoolpakket

koffie en thee

Hebt u iets te vieren of wilt u om een andere rede de gemeente trakteren op koffie en thee?
Om dit goed te organiseren en soepel te laten verlopen, vragen wij u vooraf contact op te nemen met zuster E. Hahn
Telefoon: 010-4551853

Iets te vieren?

Aandacht voor u wanneer u jarig bent of iets anders heugelijke te vieren hebt.
Een leuk moment tijdens de zondagse kerkdienst en zeker fijn om door de dominee en in de mededelingen bij naam te worden genoemd.
Als u dit persoonlijk wilt beleven, dan vragen wij u om voorafgaand aan de dienst uw naam en verjaardag door te geven aan de zaaldienst. Zo bent u ervan verzekerd dat u niet 'vergeten' wordt.
Ook wordt u verzocht om op de eerste bank (gereserveerd voor jarige) plaats te nemen.
Het is dan makkelijker voor de dominee en begeleidend O.R.lid om u persoonlijk te feliciteren.

Pedicure

Zin in zachte ontspannen voelende voeten? U kunt een super pedicurebehandeling ondergaan. Voor de kosten hoeft u het niet te laten. U betaalt maar € 15,--. De netto opbrengst is bestemd voor de renovatie van onze kerk. Reden te meer om uzelf te verwennen met een heerlijke behandeling. U kunt een pedicure behandeling ook aan iemand cadeau doen. Info: zr. Vera Gefferie.


Zr. Eline Foort's Fiadoe boek

U bent op zoek naar een origineel cadeau? Of u zocht allang naar het geheime recept van een echte fiadoe specialist? EBGR-C heeft het voor u: Zr. Eline Foort’s Fiadoe boek. De productie kosten van het boek bedragen €20,-  Omdat een gedeelte van de opbrengst ook voor de kerk bedoeld is kunt u de kosten van het boek met een vrijwillige bijdrage verhogen. Uw vrijwillige bijdrage gaat dan naar de kerk en het minimale bedrag van het boek zijn ten laste van de productie van het boek.


Hulp voor schoolkinderen in Suriname

Bij de garderobe in het Kerkelijk Centrum staat een doos t.b.v. hulp aan de schoolkinderen in Suriname. Als u deze actie wilt steunen, dan kunt u in de doos schoolspullen (schriften, pennen enz.) doen. De organisatie zorgt ervoor dat de spullen bij de kinderen terecht komen. 

Info: zr. Vera Gefferie.


Penningmeester

Het Provinciaal Bestuur heeft goedkeuring gegeven aan het voorstel van de Oudstenraad om zr. Margery Carron te benoemen tot penningmeester van onze gemeente. Tijdens de eredienst van zondag 21 januari is zij geïnstalleerd met handslag in haar nieuwe functie. Wij heten zr. Carron van harte welkom en wensen haar Gods zegen toe bij het uitvoeren van haar nieuwe functie.