Ons Lam heeft overwonnen, laten we Hem volgen...

Broedergroep NathanaŽl

Jaarrooster 2020

Downloads:
Zie hier het jaarrooster

NathanaŽl is een mannengroep en bestaat uit broeders die op zinvolle wijze, vanuit hun Christelijke levensovertuiging, met elkaar in contact zijn.
De broedergroep van de Evangelische broedergemeente Rotterdam draagt de naam NathanaŽl Broe-dergroep. NathanaŽl valt onder de Oudstenraad van de EBG Rotterdam - Centrum en neemt de richt-lijnen van de Kerkorde van de Europese-Continentale Broederuniteit strikt in acht.

NathanaŽl is opgericht op 1 oktober 2010. De directe aanleiding was het gegeven dat binnen de Evangelische Broeder Gemeente Nederland de vrouwen wel actief, zichtbaar en op een geestelijk niveau bezig waren. De mannen waren minder zichtbaar en actief. Om dit te veranderen is NathanaŽl opgericht. Dit initiatief kwam van broeder Imro Arlaud, samen met enkele andere broeders. Hierbij kregen zij ondersteuning van dominee Denny Zinhagel. Broeder Arlaud was de eerste voorzitter van NathanaŽl. In 2011 werd het voorzitterschap overgenomen door broeder Harold Huyck. In 2015 werd een nieuw bestuur gekozen.

Contactpersoon Br. R. Henzen
Email:

Downloads:
lees hier alles over de broedergroep
Jaaragenda 2020