Ons Lam heeft overwonnen, laten we Hem volgen...

Nieuws

Mededeling 28 juni 2020

Wij missen u! En we weten dat u uw zusters en broeders ook heel erg mist.

Daarom zijn we blij dat we u mogen meedelen dat de OR druk bezig is om ervoor te  zorgen dat we de deuren van ons geliefde kerkgebouw zo snel mogelijk weer kunnen openen.

Het is een belangrijke maar geen eenvoudige taak.

De Oudstenraad heeft bij het maken van werkplan en protocollen te maken met de voorschriften van de overheid en het RIVM. Ook vanuit het Provinciaal bestuur hebben we richtlijnen en aanbevelingen die we gebruiken om tot een werkbare kerk 2.0 te komen.


Zondag 5 juli zal de eredienst gevierd worden met 30 gemeenteleden aanwezig in het kerkgebouw. Dit gebeurt op uitnodiging. De ruimte in ons gebouw is geregeld gemaakt voor 30 mensen plus de mensen die bewerken aan het tot stand brengen van de dienst. Voor meer mensen is er nog geen ruimte. De Oudstenraad werkt samen met de BHC en BHV aan het verder gereed maken van ons gebouw. Wanneer we zover zijn, laten we u dat weten.

Om deze rede is het niet mogelijk om spontaan naar de kerk te komen. Aan de deur zal dat opstoppingen geven en die moeten we juist vermijden.


Wanneer u telefonisch bent uitgenodigd, worden u vragen gesteld over uw gezondheid. Beantwoord deze naar waarheid. Het gaat om de gezondheid van iedereen. Wanneer u zich niet lekker voelt of niet gezond bent, wanneer u tot een risico groep behoort, blijft u alstublieft thuis. We zorgen er voor dat u de dienst vanuit huis kunt volgen.


Er wordt gewerkt aan video opnames en live uitzending van de dienst. Zoals u hebt kunnen zien de afgelopen weken, komt alleen de voorganger en soms de lector in beeld. We nemen geen mensen in de zaal in beeld.

In het kort de belangrijkste punten wanneer u in de kerk bent:

 • U volgt de instructies van de Zaaldienst, BHV en de Oudstenraad op.
 • We houden onszelf en de kerk schoon.
 • We volgen de route die is aangegeven in en rond de kerk
 • Er zijn geen eigen of vaste plaatsen. Volg de aanwijzingen van de Zaaldienst
 • We houden minstens 1,5mtr afstand
 • We zingen niet mee. De voorganger zingt en u zingt in uw hart mee.
 • Collecteren gebeurt op een andere manier, niet met de collectezakken. Digitaal is het nieuwe normaal
 • We schudden geen handen
 • We maken geen gebruik van de toiletten
 • We blijven niet napraten in de kerk. We gaan direct naar onze andere bestemming. Geen koffie/thee/catering.
 • Blijf op de hoogte van alle informatie.
 • bij onduidelijkheden, stel vragen.
 • Als u zich niet kunt vinden in deze afspraken of u bent daartoe niet in staat, blijft u alstublieft thuis en volg de dienst via internet.

We hebben u nodig om de nieuwe kerk goed te laten zijn voor iedereen. Dat betekent het opvolgen van regels en voorschriften. Het zal even wennen zijn maar samen gaat het ons lukken.


De Oudstenraad houdt u op de hoogte via de volgende kanalen:

 • deze website 
 • Facebook: Evangelische Broedergemeente Rotterdam Centrum
 • mededelingen in de dienst

Ľ