Ons Lam heeft overwonnen, laten we Hem volgen...

Oudstenraad

ds. D.O. Zinhagel


Predikant van de Evangelische Broedergemeente Rotterdam-Centrum


verantwoordelijk voor o.a.:
  • Erediensten;
  • Pastoraat;
  • Diaconaat;
  • Ambtelijke correspondentie;
  • De geestelijke dienst (woordverkondiging, sacramentsbediening en zielzorg).
Tel.nr.: 010 4206381  //  06 49731844


Emailadres:   (werk)
                        (privé)


Huisadres: Jacob van Campenplein 5
                    3067 LA Rotterdam


Telefonische spreekuur:
dinsdag:     17.00  -  18.30 uur
donderdag:   11.00  -  12.00 uur


Kerkkantoor:
Avenue Concordia 107
3062  LE  Rotterdam


Bereikbaar op:
Tel.nr.:010 4049224 
donderdag:11.00 - 12.00 uur