Ons Lam heeft overwonnen, laten we Hem volgen...

Oudstenraad

De oudstenraad is de vertegenwoordiging en leiding van de gemeente.

Zijn hoofdtaak is, door het luisteren naar Gods woord de opdracht van de gemeente als een gemeente van Jezus Christus duidelijk te herkennen en met overtuiging te vertegenwoordigen, de groei van de gemeente te bevorderen, de grondregels en
reglementen van de Broeder-Uniteit te handhaven en waakzaam alles wat schaden kan zoveel mogelijk af te wenden.

In de uitoefening van zijn taken dient de oudstenraad in voortdurend contact met de gemeente die hij vertegenwoordigt te blijven. Hij dient voor zover mogelijk de gemeente van zijn werk op de hoogte te houden, zodat de gemeente in staat is
innerlijk daarbij betrokken te zijn.

ds. D.O. Zinhagel

Predikant


Br. Th. Kortram

Voorzitter Oudstenraad

Br. E. Valies

Secretaris Oudstenraad

Zr. W. Boldewijn

Oudstenraadlid

Zr. C. Haaswijk

Oudstenraadslid

Zr. L. Pinas

Oudstenraadslid

Zr. L. Robinson

Oudstenraadslid

Zr. H. Somohardjo-Atmodimedjo

Oudstenraadslid

Zr. H. Walden

Oudstenraadslid

Zr. M. Carron

Penningmeester