Ons Lam heeft overwonnen, laten we Hem volgen...

Uitzendingen

Luistert u hier naar de dienst van zondag 14 juni 2020

Giften & collecte:

U kunt daarvoor een van deze bankrekeningnummers gebruiken:

ING-Bank: NL49 INGB 0002210059 of

ABN-AMRO bank: NL97 ABNA 0403224322

t.n.v. Evangelische Broedergemeente Rotterdam-Centrum.

Ľ