Welkom bij de Evangelische Broedergemeente
Rotterdam-Centrum

De Evangelische Broedergemeente is een protestantse kerk. Onze gemeente heeft sinds 1980 een thuis gevonden in de Rotterdamse wijk Kralingen. Hier vieren wij samen ons geloof in de drie-enige God zoals Hij zich in de bijbel openbaart. Jezus Christus staat voor ons centraal. Met zijn leven heeft Hij ons laten zien hoe God is. Hij heeft ons liefde, vergeving en gemeenschap geleerd en ging hiermee tot het uiterste, tot de dood aan het kruis. Christus is opgestaan. Wij hebben vertrouwen in Hem. Hij geeft ons de opdracht om zijn liefde door te geven en stelt ons hiertoe instaat. U bent uitgenodigd om samen met ons ons geloof te belijden in woord en daad. Wij hopen dat u zich thuis voelt en van dit huis uw thuis wilt maken. God zegent u en de uwe.

Welkom namens de gemeente,

Oudstenraad van de EBGR-C

Meest recente dienst

  • NL
  • SR
  • DU

Woensdag, 21 April 2021

Ik heb u beproefd in de smeltoven van de ellende.

Jes. 48:10

Gelukkig zijn jullie wanneer de mensen jullie omwille van de Mensenzoon haten en buitensluiten en beschimpen en je naam door het slijk halen. Wees verheugd als die dag komt en spring op van blijdschap, want jullie zullen rijkelijk beloond worden in de hemel.

Luc. 6:22-23

Mi o meki unu psa tranga ten fu tesi unu.

Yesaya 48:10

Unu na blèsi sma te sma no man syi un na ay, èn te den no wan sabi not’noti fu unu, èn te den e taki takru fu unu, e gi un pori nen fu a Manpikin fu Libisma ede. Un mus breiti èn dyompo fu prisiri na a ten dati, bika a pay san un abi na heymel bigi.

Lukas 6:22–23

Siehe, ich habe dich geprüft im Glutofen des Elends.

Jesaja 48,10

Selig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und euch ausstoßen und schmähen und verwerfen euren Namen als böse um des Menschensohnes willen. Freut euch an jenem Tage und tanzt; denn siehe, euer Lohn ist groß im Himmel.

Lukas 6,22-23

Christus is het Beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene van heel de schepping.

Kolossenzen 1:15 (HSV)

Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is.

Lucas 6:36