Welkom bij de Evangelische Broedergemeente
Rotterdam-Centrum

De Evangelische Broedergemeente is een protestantse kerk. Onze gemeente heeft sinds 1980 een thuis gevonden in de Rotterdamse wijk Kralingen. Hier vieren wij samen ons geloof in de drie-enige God zoals Hij zich in de bijbel openbaart. Jezus Christus staat voor ons centraal. Met zijn leven heeft Hij ons laten zien hoe God is. Hij heeft ons liefde, vergeving en gemeenschap geleerd en ging hiermee tot het uiterste, tot de dood aan het kruis. Christus is opgestaan. Wij hebben vertrouwen in Hem. Hij geeft ons de opdracht om zijn liefde door te geven en stelt ons hiertoe instaat. U bent uitgenodigd om samen met ons ons geloof te belijden in woord en daad. Wij hopen dat u zich thuis voelt en van dit huis uw thuis wilt maken. God zegent u en de uwe.

Welkom namens de gemeente,

Oudstenraad van de EBGR-C

Meest recente dienst

  • NL
  • SR
  • DU

Dinsdag, 19 Januari 2021

De HEERE heeft Mij gezonden, om alle treurenden te troosten.

Jes. 61:1,2 (HSV)

Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden.

Mat. 5:4 (HSV)

MASRA seni mi fu trowstu ala sma di e sari.

Yesaya 61:1,2

De sma di e sari na blèsi sma, bika Gado sa trowstu den.

Mateus 5:4

Der HERR hat mich gesandt, zu trösten alle Trauernden.

Jesaja 61,1.2

Selig sind, die da Leid tragen; denn sie sollen getröstet werden.

Matthäus 5,4

Velen zeggen: ‘Wie maakt ons gelukkig?’ - HEER, laat het licht van uw gelaat over ons schijnen.

Psalm 4:7

Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is.

Lucas 6:36