Welkom bij de Evangelische Broedergemeente
Rotterdam-Centrum

De Evangelische Broedergemeente is een protestantse kerk. Onze gemeente heeft sinds 1980 een thuis gevonden in de Rotterdamse wijk Kralingen. Hier vieren wij samen ons geloof in de drie-enige God zoals Hij zich in de bijbel openbaart. Jezus Christus staat voor ons centraal. Met zijn leven heeft Hij ons laten zien hoe God is. Hij heeft ons liefde, vergeving en gemeenschap geleerd en ging hiermee tot het uiterste, tot de dood aan het kruis. Christus is opgestaan. Wij hebben vertrouwen in Hem. Hij geeft ons de opdracht om zijn liefde door te geven en stelt ons hiertoe instaat. U bent uitgenodigd om samen met ons ons geloof te belijden in woord en daad. Wij hopen dat u zich thuis voelt en van dit huis uw thuis wilt maken. God zegent u en de uwe.

Welkom namens de gemeente,

Oudstenraad van de EBGR-C

Meest recente dienst

  • NL
  • SR
  • DU

Zaterdag, 8 Mei 2021

Sta op, kom ons te hulp, verlos ons, omwille van uw trouw.

Ps. 44:27

Weet wel: het koninkrijk van God ligt binnen uw bereik.

Luc. 17:21

Opo, kon helpi wi! Kon ferlusu wi, nanga a bigi lobi fu Yu.

Psalm 44:27

Luku, a tiri fu Gado de leti dya na un mindri.

Lukas 17:21

Mache dich auf, hilf uns und erlöse uns um deiner Güte willen!

Psalm 44,27

Sehet, das Reich Gottes ist mitten unter euch.

Lukas 17,21

Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm het recht van de vertrapten.

Spreuken 31:8

Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is.

Lucas 6:36