Welkom bij de Evangelische Broedergemeente
Rotterdam-Centrum

De Evangelische Broedergemeente is een protestantse kerk. Onze gemeente heeft sinds 1980 een thuis gevonden in de Rotterdamse wijk Kralingen. Hier vieren wij samen ons geloof in de drie-enige God zoals Hij zich in de bijbel openbaart. Jezus Christus staat voor ons centraal. Met zijn leven heeft Hij ons laten zien hoe God is. Hij heeft ons liefde, vergeving en gemeenschap geleerd en ging hiermee tot het uiterste, tot de dood aan het kruis. Christus is opgestaan. Wij hebben vertrouwen in Hem. Hij geeft ons de opdracht om zijn liefde door te geven en stelt ons hiertoe instaat. U bent uitgenodigd om samen met ons ons geloof te belijden in woord en daad. Wij hopen dat u zich thuis voelt en van dit huis uw thuis wilt maken. God zegent u en de uwe.

Welkom namens de gemeente,

Oudstenraad van de EBGR-C

Meest recente dienst

  • NL
  • SR
  • DU

Dinsdag, 2 Maart 2021

Leer mij goed oordelen en onderscheiden, ik heb vertrouwen in uw geboden.

Ps.119:66

Wie is wijs en verstandig onder u? Laat hij uit zijn goede levenswandel zijn werken laten zien, in zachtmoedige wijsheid.

Jac. 3:13 (HSV)

Helpi mi fu teki den yoisti besroiti èn gi mi moro koni, bika mi poti mi fertrow na tapu den komanderi fu Yu.

Psalm 119:66

Sortu wan fu unu koni èn sabi sani? We, meki a de fu si dan na a bun fasi fa yu e libi. Sma di koni e du sani na tapu wan safri fasi.

Yakobus 3:13

Lehre mich rechtes Urteil und Erkenntnis, denn ich vertraue deinen Geboten.

Psalm 119,66

Wer ist weise und klug unter euch? Der zeige mit seinem guten Wandel seine Werke in Sanftmut und Weisheit.

Jakobus 3,13

Maar hij antwoordde: Ik zeg u: als zij zouden zwijgen, dan zouden de stenen het uitschreeuwen.Lucas 19:40

Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is.

Lucas 6:36