Welkom bij de Evangelische Broedergemeente
Rotterdam-Centrum

De Evangelische Broedergemeente is een protestantse kerk. Onze gemeente heeft sinds 1980 een thuis gevonden in de Rotterdamse wijk Kralingen. Hier vieren wij samen ons geloof in de drie-enige God zoals Hij zich in de bijbel openbaart. Jezus Christus staat voor ons centraal. Met zijn leven heeft Hij ons laten zien hoe God is. Hij heeft ons liefde, vergeving en gemeenschap geleerd en ging hiermee tot het uiterste, tot de dood aan het kruis. Christus is opgestaan. Wij hebben vertrouwen in Hem. Hij geeft ons de opdracht om zijn liefde door te geven en stelt ons hiertoe instaat. U bent uitgenodigd om samen met ons ons geloof te belijden in woord en daad. Wij hopen dat u zich thuis voelt en van dit huis uw thuis wilt maken. God zegent u en de uwe.

Welkom namens de gemeente,

Oudstenraad van de EBGR-C

Meest recente dienst

  • NL
  • SR
  • DU

Maandag, 25 Januari 2021

Maar met u zal Ik niet voorgoed afrekenen, doch naar recht u tuchtigen, al zal Ik u zeker niet vrij laten uitgaan.

Jer. 30:11 (NBG)

Onderwerp u dus nederig aan Gods hoge gezag, dan zal Hij u op de bestemde tijd een eervolle plaats geven.

1 Petr. 5:6

Unu o kisi a strafu di un fiti fu kisi, ma Mi no o puru un na pasi.

Yeremia 30:11

Dati meki un mus saka unsfrefi na ondro a tranga anu fu Gado, dan En sa opo unu te a ten fu En doro.

1 Petrus 5:6

Aber mit dir will ich nicht ein Ende machen. Ich will dich mit Maßen züchtigen, doch ungestraft kann ich dich nicht lassen.

Jeremia 30,11

So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit.

1. Petrus 5,6

Velen zeggen: ‘Wie maakt ons gelukkig?’ - HEER, laat het licht van uw gelaat over ons schijnen.

Psalm 4:7

Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is.

Lucas 6:36