Welkom bij de Evangelische Broedergemeente
Rotterdam-Centrum

De Evangelische Broedergemeente is een protestantse kerk. Onze gemeente heeft sinds 1980 een thuis gevonden in de Rotterdamse wijk Kralingen. Hier vieren wij samen ons geloof in de drie-enige God zoals Hij zich in de bijbel openbaart. Jezus Christus staat voor ons centraal. Met zijn leven heeft Hij ons laten zien hoe God is. Hij heeft ons liefde, vergeving en gemeenschap geleerd en ging hiermee tot het uiterste, tot de dood aan het kruis. Christus is opgestaan. Wij hebben vertrouwen in Hem. Hij geeft ons de opdracht om zijn liefde door te geven en stelt ons hiertoe instaat. U bent uitgenodigd om samen met ons ons geloof te belijden in woord en daad. Wij hopen dat u zich thuis voelt en van dit huis uw thuis wilt maken. God zegent u en de uwe.

Welkom namens de gemeente,

Oudstenraad van de EBGR-C

Meest recente dienst

  • NL
  • SR
  • DU

Maandag, 14 Juni 2021

Goed is de HEER voor wie Hem zoekt en alles van Hem verwacht.

Klaagl. 3:25

Werp uw vrijmoedigheid niet weg, die een grote beloning met zich meebrengt.

Hebr. 10:35 (HSV)

MASRA bun gi den di e ferwakti ala sani fu En,gi ala sma di e suku En.

Sarisingi 3:25

Un no musu lasi a fertrow san un abi, bika wan bigi payman e wakti unu.

Hebrewsma 10:35

Der HERR ist freundlich dem, der auf ihn harrt, und dem Menschen, der nach ihm fragt.

Klagelieder 3,25

Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat.

Hebräer 10,35

Men moet God meer gehoorzamen dan de mensen.

Handelingen 5:29

Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is.

Lucas 6:36