Welkom bij de Evangelische Broedergemeente
Rotterdam-Centrum

De Evangelische Broedergemeente is een protestantse kerk. Onze gemeente heeft sinds 1980 een thuis gevonden in de Rotterdamse wijk Kralingen. Hier vieren wij samen ons geloof in de drie-enige God zoals Hij zich in de bijbel openbaart. Jezus Christus staat voor ons centraal. Met zijn leven heeft Hij ons laten zien hoe God is. Hij heeft ons liefde, vergeving en gemeenschap geleerd en ging hiermee tot het uiterste, tot de dood aan het kruis. Christus is opgestaan. Wij hebben vertrouwen in Hem. Hij geeft ons de opdracht om zijn liefde door te geven en stelt ons hiertoe instaat. U bent uitgenodigd om samen met ons ons geloof te belijden in woord en daad. Wij hopen dat u zich thuis voelt en van dit huis uw thuis wilt maken. God zegent u en de uwe.

Welkom namens de gemeente,

Oudstenraad van de EBGR-C

Meest recente dienst

  • NL
  • SR
  • DU

Vrijdag, 27 November 2020

Heer, al mijn verlangens zijn I bekend, mijn zuchten is U niet verborgen.

Ps. 38:10

Want u weet: wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid.

Jak. 1:3

MASRA, Yu sabi san mi ati e angri, a soktu fu mi no kibri gi Yu.

Psalm 38:10

Un sabi taki efu a bribi fu unu e psa a tesi, un o man hori doro.

Yakobus 1:3

Herr, vor dir liegt all mein Sehnen, und mein Seufzen ist dir nicht verborgen.

Psalm 38,10

Wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt.

Jakobus 1,3

Bedroefd gingen zij heen, getroost leid Ik hen terug.

Jeremia 31:9

Ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp.

Marcus 9:24