Welkom bij de Evangelische Broedergemeente
Rotterdam-Centrum

De Evangelische Broedergemeente is een protestantse kerk. Onze gemeente heeft sinds 1980 een thuis gevonden in de Rotterdamse wijk Kralingen. Hier vieren wij samen ons geloof in de drie-enige God zoals Hij zich in de bijbel openbaart. Jezus Christus staat voor ons centraal. Met zijn leven heeft Hij ons laten zien hoe God is. Hij heeft ons liefde, vergeving en gemeenschap geleerd en ging hiermee tot het uiterste, tot de dood aan het kruis. Christus is opgestaan. Wij hebben vertrouwen in Hem. Hij geeft ons de opdracht om zijn liefde door te geven en stelt ons hiertoe instaat. U bent uitgenodigd om samen met ons ons geloof te belijden in woord en daad. Wij hopen dat u zich thuis voelt en van dit huis uw thuis wilt maken. God zegent u en de uwe.

Welkom namens de gemeente,

Oudstenraad van de EBGR-C

Meest recente dienst

  • NL
  • SR
  • DU

Dinsdag, 20 April 2021

God sprak tot Noach:: Hierbij sluit Ik een verbond met jullie en met je nakomelingen,en met alle levende wezens, nooit weer zal er een zondvloed komen om de aarde te vernietigen.

Gen. 9:9-10.11

U moet onwrikbaar gegrondvest zijn in de hoop die het evangelie brengt, het evangelie dat u gehoord hebt en dat aan alle schepselen onder de hemel verkondigd is.

Kol. 1:23

Gado taigi Noa taki: Arki, Mi o meki wan ferbontu nanga yu, nanga ala den bakapikin fu yu èn nanga ala den meti di de nanga yu ini a boto, taki noiti moro Mi sa meki wan bigi frudu sa kon fu kiri ala sani na grontapu.

Genesis 9:9-10,11

No meki noti puru un ay na tapu a howpu fu a bun nyunsu di un yere èn di panya gi ala sma na heri grontapu.

Kolose 1:23

Gott sprach zu Noah: Siehe, ich richte mit euch einen Bund auf und mit euren Nachkommen und mit allem lebendigen Getier, dass hinfort keine Sintflut mehr kommen soll, die die Erde verderbe.

1. Mose 9,9-10.11

Weicht nicht von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt und das gepredigt ist allen Geschöpfen unter dem Himmel.

Kolosser 1,23

Christus is het Beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene van heel de schepping.

Kolossenzen 1:15 (HSV)

Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is.

Lucas 6:36