Welkom bij de Evangelische Broedergemeente
Rotterdam-Centrum

De Evangelische Broedergemeente is een protestantse kerk. Onze gemeente heeft sinds 1980 een thuis gevonden in de Rotterdamse wijk Kralingen. Hier vieren wij samen ons geloof in de drie-enige God zoals Hij zich in de bijbel openbaart. Jezus Christus staat voor ons centraal. Met zijn leven heeft Hij ons laten zien hoe God is. Hij heeft ons liefde, vergeving en gemeenschap geleerd en ging hiermee tot het uiterste, tot de dood aan het kruis. Christus is opgestaan. Wij hebben vertrouwen in Hem. Hij geeft ons de opdracht om zijn liefde door te geven en stelt ons hiertoe instaat. U bent uitgenodigd om samen met ons ons geloof te belijden in woord en daad. Wij hopen dat u zich thuis voelt en van dit huis uw thuis wilt maken. God zegent u en de uwe.

Welkom namens de gemeente,

Oudstenraad van de EBGR-C

Meest recente dienst

  • NL
  • SR
  • DU

Vrijdag, 26 Februari 2021

De schepper van de bergen en de wind, Hij die de mens zijn plan onthult zijn naam is HEER, God van de hemelse machten.

Amos 4:13

Jezus bidt:: Ik heb aan de mensen die U mij uit de wereld gegeven hebt uw naam bekendgemaakt. Zij waren van U, maar U hebt hen aan mij gegeven. Ze hebben uw woord bewaard, en nu begrijpen ze dat alles wat U mij hebt gegeven, van U komt.

Joh. 17:6-7

Arki, A Wan di e meki den bergi, nanga a winti, A Wan di e meki libisma kon sabi san A wani du, na MASRA fu alasani, na En nen.

Amos 4:13

Yesus begi: Mi meki den sma di Yu ben gi Mi na grontapu, kon sabi Yu. Den ben de fu Yu, ma Yu gi den na Mi, èn den hori densrefi na den wortu fu Yu. Now den kon syi taki ala sani Yu ben gi Mi, kmoto fu Yu.

Yohanes 17:6-7

Siehe: Der die Berge gemacht und den Wind geschaffen hat, der dem Menschen sagt, was er im Sinne hat – er heißt »HERR, Gott Zebaoth«.

Amos 4,13

Jesus betet: Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben, und sie haben dein Wort bewahrt. Nun wissen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt.

Johannes 17,6-7

Verheug je omdat jullie naam in de hemel opgetekend is.

Lucas 10:20

Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is.

Lucas 6:36