Aangepaste maatregelen n.a.v. landelijke lockdown

Geliefde zusters en broeders,

 

Zoals iedereen in Nederland zijn de oudstenraadsleden van de Evangelische Broedergemeente Rotterdam-centrum geraakt door de afkondiging van de minister-president. De lock down raakt ons allemaal.

Juist in tijden van onzekerheid en verwarring is de kerk een plaats waar men terecht moet kunnen voor woorden van troost en hoop. Daar waar het Woord van God ons houvast biedt, moeten we ons veilig kunnen voelen.

Wij als Oudstenraad zijn ons daar heel goed van bewust. Daarom nemen we iedere keer tijd om weloverwogen beslissingen te nemen. Uw welzijn en gezondheid zijn ons dierbaar. Daar gaan wij niet lichtzinnig mee om.

 

Om deze redenen heeft de Oudstenraad besloten om de volgende maatregelen te nemen:

  • Het aantal gemeenteleden in de dienst draaien we terug naar maximaal 30 personen
  • Minder dienstdoende leden aanwezig tijdens de dienst
  • Strenger toezien op het houden aan de huisregels zoals het niet meezingen en het correct dragen van mondkapjes

 

Helaas moeten we mensen teleurstellen, daar ontkomen we niet aan. We hebben eerder in het jaar aangegeven dat wanneer het maximale aantal gemeenteleden dat zich heeft aangemeld bereikt is, we de volgende aanmelders op de lijst van de opvolgende week plaatsen. Nu moeten er mensen teleurgesteld worden want het aantal bezoekers van de dienst is teruggebracht naar 30. Dat wil zeggen dat iedereen die vanaf de 31e plaats op de lijst staat, afgebeld zal worden. Dat is de meest eerlijke manier.

We zijn ons bewust van de teleurstelling die dat geeft maar we moeten als bestuur denken aan alle gemeenteleden, niemand uitgezonderd. We vragen daarom nogmaals om aan uw medemens te denken en thuis te blijven wanneer u tot de kwetsbare groep behoort. Als u verkoudheidsklachten hebt, blijf alstublieft thuis. Als u bent aangemeld voor de dienst maar u voelt zich niet zeker van uw goede gezondheid, meldt u zich tijdig af zodat een ander de kans krijgt om de dienst te bezoeken. Houdt u zich tijdens uw bezoek aan de eredienst en het betreden van het kerkterrein aan de huisregels. Deze hangen op meerdere plaatsen in en rond het kerkgebouw. Als er onduidelijkheden zijn, stel vragen aan de zaaldienst medewerkers of de oudstenraadleden.

Wij doen er alles aan om het Woord van God bij u te krijgen. Wekelijks worden de diensten opgenomen als geluidsbestand en sinds enkele weken ook als video. We doen ons best om de dienst zo snel mogelijk ook live uit te zenden maar daarvoor zijn we afhankelijk van de beschikbare techniek. Zoals gezegd wordt er hard gewerkt aan een snelle oplossing daarvoor zodat u de dienst live kunt meevieren. De diensten vindt u op onze website.

Tenslotte vragen wij u als gemeente om vooral te blijven bidden. Niet alleen voor onze gemeente maar voor de wereld. Laten we blijven bidden voor oplossingen en voor de zieken, eenzamen, wanhopigen, verdrietigen en teleurgestelden. Laten we blijven omzien naar elkaar op alle mogelijke manieren. Het belang van saamhorigheid is groter dan ooit. Wij laten u niet los. U bent altijd in onze gebeden.

 

Wij bidden u Gods nabijheid en onmisbare zegen toe.

 

De Oudstenraad van de EBG Rotterdam -Centrum