Het bestuur van uw gemeente doet hierbij een beroep op uw vrijgevigheid door uw maandelijkse kerkelijke bijdrage (KB) te blijven overmaken en daarnaast uw (wekelijkse) collecten en/of giften.

U kunt daarvoor een van deze bankrekeningnummers gebruiken: ING-Bank: NL49 INGB 0002210059 of ABN-AMRO bank: NL97 ABNA 0403224322 t.n.v. Evangelische Broedergemeente Rotterdam-Centrum.

Of via deze Betaal link:

QR-Code:

Gods zegen en bij voorbaat dank!