Beheercommissie

Gezocht per direct een fondsenwerver

De EBGR-Centrum is per direct op zoek naar iemand die mee wil helpen in projectgroep

fondswerving en sponsoring.

We zijn op zoek naar denkers en doeners die willen helpen de middelen binnen te halen om de renovatie van ons kerkgebouw aan de Annastraat 5 mogelijk te maken.

Lees hier de hele oproep.

De Beheercommissie (BHC) heeft tot taak het beheer en het onderhoud van de gebouwen en terreinen van de Evangelische Broedergemeente Rotterdam-Centrum (EBGR-C) met de daarbij behorende inventaris. De BHC adviseert en ondersteunt de Oudstenraad (OR) in het opzetten en onderhouden van administratieve structuren.

1. Gebouwen

a. Het Kerkelijk Centrum (KC), gelegen aan de Avenue Concordia no.107;
b. Het Kerkgebouw, gelegen aan de Avenue Concordia no. 111;
c. De voormalige Kosterswoning, gelegen aan de Annastraat no. 5;
d. De Pastorie, gelegen aan het Jacob van Campenplein no. 5.

2. Terreinen

a. De Binnenplaats. Het terrein, gedeeltelijk omsloten door de hierboven onder a t/m c genoemde
gebouwen, met de ingang aan de Avenue Concordia tussen het KC en de Kerk;
b. Het perceel gelegen aan het Jacob van Campenplein 5.

3. Inventaris

Beheer en onderhoud van de inventaris, o.a. orgel, meubilair, computers, kopieerapparaten etc.

De BHC assisteert de OR in het beheren van waardepapieren, zoals eigendomsakten en verzekeringspolissen. Tot de taakstelling van de BHC behoort ook de exploitatie van de gebouwen, d.w.z. het verhuren van ruimte, zowel voor kortere of langere tijd als incidenteel.

Alle bijdragen en suggesties in zijn welkom.

Coördinator: Zr. L.M.Pregers
Emailadres: lmpregers@live.nl