De Bethania dienst gaat vooraf aan Palmzondag. Deze zaterdag wordt het verhaal gelezen van Jezus die de voeten wordt gewassen en gezalfd met dure parfum olie. De komende week lezen wij dagelijks een stuk over de lijdensweg van Jezus de Christus.

Vandaag leest br. Helberg:

  • Mattheus 26:6-13
  • Marcus 14:3-9
  • Johannes 11:55-57
  • Johannes 12:1-11

De teksten zijn gelezen uit de Surinaamse Bijbelvertaling en worden afgewisseld met liederen. De dienst werd begeleid door organist J. van der Kamp en trompettist R. van den Berg.