Candlelight dienst

Vrouwengroep Tirsa uit Utrecht nodigt u namens de Centrale Vrouwenraad van EBGNederland uit voor het bijwonen van de

 Centrale Candlelightviering.

 

Thema: Een toekomst vol hoop

Liturg: zr. Ella Dankoor-Piqué

Datum: zaterdag 2 december 2023

Aanvang: 19:00 uur

Inloop: 18:30 uur

Adres: Jeruelkapel (EBG kerk Utrecht)

           Ivoordreef 2

          3564AK Utrecht

 

Iedereen is welkom. Neem familie en vrienden mee.