Catechisatie

De catechisatie tot geloofsbelijdenis wordt in de Broeder-Uniteit niet als een eenmalige uiting van belijden verstaan, maar heeft tot doel om kandidaten in de vreugde van de persoonlijke band met Christus, de Heer van ons leven, te leiden en hen daarin te bevestigen.

Dit houdt onder meer in:

  • De onderwijzing in het christelijk geloof en in de geschiedenis en opdracht van de
    Broeder-Uniteit;
  • Het inleiden in de verantwoordelijke deelname aan leven en dienst van de gemeente
    en de bevestiging van het lidmaatschap.

De catechisatie begint na de zomervakantie en wordt eenmaal in de week gehouden.

Voor meer informatie:

Ds. C.W. Lindner
Tel.nr.: 06-506 16 867
Emailadres: cwlindner@hotmail.com