Commissie Kasbeheer

De oudstenraad is verantwoordelijk voor het beheer van de financiele middelen van de gemeente. Binnen de EBGR-C is een financiele commissie ingesteld ter ondersteuning van de oudstenraad. De commissie kasbeheer maakt deel uit van deze commissie.

Commissie Kasbeheer is verantwoordelijk voor:

  • het vaststellen van aangeleverde contante geldmiddelen, door middel van fysieke telling met of zonder gebruik van daarvoor bestemde apparatuur;
  • het registeren van ontvangen en uitgegeven geldmiddelen, volgens vastgestelde procedures;
  • het tijdig aanleveren van de kasadministratie aan het Financieel Administratief Team.

Contactpersoon: Br. A. Wijntuin