Giften

De Evangelische Broedergemeente Rotterdam-Centrum verkrijgt haar financiële middelen door kerkelijke bijdragen van de lidmaten, alsmede extra giften bij speciale aangelegenheden. Daarnaast vormt de verhuur van ruimten in het kerkgebouw ook een inkomstenbron.

Diverse werkgroepen/commissies organiseren activiteiten waarbij de opbrengsten ten goede komen van het kerkelijk fonds. Wekelijks worden koffie, thee en consumpties geserveerd tegen vergoeding.
Ook buren, vrienden en andere donateurs zijn begaan met het werk van de EBGR-C gemeente.

Wilt u meer informatie over onze kerk, de doelstelling en activiteiten, of wilt u donateur worden?
Neem dan contact op met ons secretariaat: Telefoonnummer: 010 4049224

U mag uw bijdrage overmaken op:
onze ING bankrekeningnummer: NL49INGB0002210059
of
onze ABN-AMRO bankrekeningnummer: NL97ABNA0403224322
ten name van: Evangelische Broedergemeente Rotterdam-Centrum.

Ingeval u met uw donatie een bepaald doel wil ondersteunen, vermeld dan onder omschrijving bijv.: Renovatie gebouw, Orgel of Algemeen.

ANBI Status

De Evangelische Broedergemeente in Nederland inclusief alle onderdelen daarvan is via een groepsbeschikking als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) door de belastingdienst erkend, zodat uw giften, onder voorwaarden, aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Ook de EBG Rotterdam-Centrum valt hieronder.

Alle informatie hierover vindt u op de website van de EBG Nederland.

www.nederland.ebg.nl/anbi