Mededelingen

Dienst bijwonen vanaf 5 juli 2020

We mogen met 30 mensen de dienst live bijwonen. De oudstenraadsleden nodigen u graag uit maar we hebben niet van iedereen de contactgegevens. Het is wel belangrijk dat we vooraf weten wie er in de dienst aanwezig is en of het verantwoord is dat u er bent.

Het is niet mogelijk om spontaan naar de kerk te komen. Aan de deur zal dat opstoppingen geven en die moeten we juist vermijden.

Wanneer u telefonisch bent uitgenodigd, worden u vragen gesteld over uw gezondheid. Beantwoord deze naar waarheid. Het gaat om de gezondheid van iedereen. Wanneer u zich niet lekker voelt of niet gezond bent, wanneer u tot een risico groep behoort, blijft u alstublieft thuis. We zorgen er voor dat u de dienst vanuit huis kunt volgen.

Bent u niet telefonisch uitgenodigd maar u wilt wel graag de dienst bijwonen, neemt u dan contact op met een van de Oudstenraadsleden:

zr. H. Atmodimedjo (06-10118563) of zr. L. Pinas (06-14291764)

Collecte en gaven

De Oudstenraad is ontzettend dankbaar voor uw collecte en gaven. U bent zo trouw en vrijgevig geweest in de periode dat het kerkgebouw gesloten en wij waarderen dat zeer. De kerk heeft naast vaste lasten ook de taak om zich voor anderen in te zetten. Ook nu we genoodzaakt zijn om te investeren in digitale middelen, kijken we tegen extra kosten aan. Geschikte internetverbinding, camera’s en lampen zijn nodig om een live uitzending van de kerkdienst te verzorgen. Nu niet iedereen naar de dienst kan komen, is het wel belangrijk dat we de dienst bij de mensen thuis laten komen. Met alleen audio bereiken we niet iedereen. Met beeld bereiken we meer mensen. Als gemeente van Jezus Christus is dat onze taak: het Goede Nieuws zo veel mogelijk verspreiden.

Als u wilt geven voor een specifiek doel, dan vragen wij u om het in de beschrijving bij u overmaking te vermelden.

De 2e collecte is altijd bedoeld voor een goed doel buiten onze kerk. De 1e en 3e collecte zijn altijd bedoeld voor het werk in en door de gemeente. Wanneer u wilt geven ten behoeven van de renovatie of restauratie dan ook graag dat vermelden bij uw overmaking. Op die manier komt het geld daar waar u het wilt laten werken.

Wanneer u een link ontvangt voor een betaalverzoek om geld over te maken, controleer dan altijd of het bankrekeningnummer overeenkomt met een van de rekeningen van de kerk. De rekeningnummers zijn te vinden op onze website.

Nogmaals hartelijk dank. God zegent uw gave.