Collecte en gaven

De Oudstenraad is ontzettend dankbaar voor uw collecte en gaven. U bent zo trouw en vrijgevig geweest in de periode dat het kerkgebouw gesloten en wij waarderen dat zeer. De kerk heeft naast vaste lasten ook de taak om zich voor anderen in te zetten. Ook nu we genoodzaakt zijn om te investeren in digitale middelen, kijken we tegen extra kosten aan. Geschikte internetverbinding, camera’s en lampen zijn nodig om een live uitzending van de kerkdienst te verzorgen. Nu niet iedereen naar de dienst kan komen, is het wel belangrijk dat we de dienst bij de mensen thuis laten komen. Met alleen audio bereiken we niet iedereen. Met beeld bereiken we meer mensen. Als gemeente van Jezus Christus is dat onze taak: het Goede Nieuws zo veel mogelijk verspreiden.

Als u wilt geven voor een specifiek doel, dan vragen wij u om het in de beschrijving bij u overmaking te vermelden.

De 2e collecte is altijd bedoeld voor een goed doel buiten onze kerk. De 1e en 3e collecte zijn altijd bedoeld voor het werk in en door de gemeente. Wanneer u wilt geven ten behoeven van de renovatie of restauratie dan ook graag dat vermelden bij uw overmaking. Op die manier komt het geld daar waar u het wilt laten werken.

Wanneer u een link ontvangt voor een betaalverzoek om geld over te maken, controleer dan altijd of het bankrekeningnummer overeenkomt met een van de rekeningen van de kerk. De rekeningnummers zijn te vinden op onze website.

Nogmaals hartelijk dank. God zegent uw gave.

Collecte