Overige

Beamer Team

Algemene doelstelling is de ondersteuning van de Erediensten en vieringen door met behulp van op beamer aangesloten audiovisuele middelen, gezangen, handelingen op liturgisch gebied, teksten, beelden en filmfragmenten zichtbaar te maken.

Met ondersteunen wordt bedoeld dat:

1. alle bezoekers van kerkdiensten en vieringen, ongeacht de plaats waar zij zitten, op dezelfde wijze bij de viering kunnen worden betrokken, deze kunnen ervaren en er aan deelnemen;
2. dienstdoende voorgangers deze middelen kunnen aanwenden als extra ondersteuning van de
kerkdienst of viering waarin zij voorgaan.

De wijze waarop invulling wordt gegeven aan de ondersteuning, die verzorgd door het Beamerteam, is in samenspraak met de dienstdoende voorganger en de OR. Binnen deze kaders hebben de voorgangers de vrijheid te bepalen op welke wijze zij de beamer ondersteuning wensen toe te passen tijdens de dienst.

OR-lid: Zr. Cynthia Haaswijk

Coördinator: Br. G. van Lobbrecht
Emailadres: g.vanlobbrecht@chello.nl