Pastoraal Team

De kern is: Omzien naar elkaar in Christus.

De predikanten zijn op velerlei manieren betrokken bij het werk van de EBGR-C; een van hun taken is de “pastorale zorg”. Dit werk omvat huisbezoek, voorbereidende gesprekken voor doop, belijdenis en huwelijk, maar ook het begeleiden van zieken en nabestaanden van overledenen.

Het Pastoraal team ondersteunt de predikanten bij hun werkzaamheden. Pastoraat vindt plaats binnen de gemeente zowel door de predikanten als ouderlingen en pastoraal medewerkers.

Voor meer informatie:

Ds. D.O. Zinhagel
Tel.nr.: 010 4206381 // 06 49731844
Emailadres: zinhagel@ebgr.nl