Br. Helberg leest vandaag met ons verder uit de evangeliën. De lezingen zijn gelezen uit de Surinaamse Bijbelvertaling en worden afgewisseld met liederen en gezangen.

  • Mattheus 21:18-19
  • Markus 11:12-19
  • Lucas 19:45-48