Verkiezingen OR-leden 2021

Volgens planning zouden wij onze periodieke OR-verkiezingen in het najaar van 2020, maar door de “huidige situatie” zijn de verkiezingen verschoven naar zaterdag 27 februari 2021.

Voor de nieuwe Oudstenraad zijn er (6+1) kandidaten nodig.  We doen een dringend beroep op de gemeenteleden om naar uzelf of in uw omgeving naar mensen te kijken waarvan u denkt dat die de functie van Oudstenraadlid goed kan invullen. Voor een profielschets kunt u zich meld bij de Oudstenraad.

De verkiezing van (6+1 kandidaten) van de Oudstenraad zal gehouden worden op zaterdag 27 februari 2021, om 13.00 uur in de kerkzaal van de EBGR-C aan de Avenue Concordia 111.

Wij vragen u om mogelijke kandidaten tot uiterlijk zaterdag 16 januari 2021 door te geven aan de Oudstenraad. (email OR). Voor elke kandidaat is een lijst met 10 kiesgerechtigde gemeenteleden nodig, die de kandidaatstelling ondersteunt.

Op zaterdag 23 januari 2021 wordt de gemeentevergadering gehouden, waarin de ( 6 + 1) kandidaten worden voorgesteld, waarbij ze afzonderlijk hun beweegredenen geven ter kandidaatstelling. Na afloop van de vergadering stelt te OR de definitieve lijst van kandidaten vast.

U kunt het formulier voor de kandidaatstelling afhalen bij de leden van de Oudstenraad. Wij verzoeken u deze persoonlijk af te geven met ondersteuning van 10 kiesgerechtigde gemeenteleden op uiterlijk 16 januari 2021.

Hebt u vragen over de taken van Oudstenraadsleden, neemt u dan gerust contact op met de leden van de Oudstenraad.

Elk belijdend lid van de gemeente dat tot en met december 2020 zijn volledige kerkelijke bijdrage (KB) nl. € 180, – heeft betaald, mag op zaterdag 27 februari 2021 zijn/ haar stem uitbrengen.

Namens de Oudstenraad van de EBGR-Centrum