Zendingsfeest 2022

Zendingsfeest 2022    ! Slechts enkele kaarten nog te koop !

Thema ‘Zending: delen in ontmoeting en geloof’.

Het  ZENDINGSFEEST op zaterdag 17 september, die het karakter krijgt van een Kon makandra, een ontmoetingsdag van de hele EBGN. De opzet wordt wel anders dan in de jaren vóór corona en is gericht op ontmoeting, uitwisseling en het opdoen van nieuwe inspiratie.
U kunt het volgende verwachten:
1. Een samenkomst in de kerk met een inspirerende inhoudelijke impuls;
2. Daarna een markt, een soort festival met kraampjes, waar mensen elkaar kunnen
ontmoeten; waar gemeenten, werkgroepen en ZZg zichzelf en hun activiteiten kunnen
presenteren en dingen kunnen verkopen ten behoeve van de eigen gemeente; waar van
alles gebeurt en gepromoot kan worden.
3. Ter afsluiting een mooi, verbindend optreden met muziek.

Een zendingsfeest als vanouds, in een nieuw jasje.

Komt U ook!?

** Wij zijn op zoek naar enthousiaste verkoopster(ers) voor achter de kraam op het Zendingsfeest **

                                        U kunt zich melden bij Zr. Inone of Br. Bresijn

Er is een bus georganiseerd die u brengt naar Zeist en weer terug brengt.

Ticket kost Eur. 22,50 per persoon

Aanmelden bij: Zuster Blackson #06-162 91 622 en zuster Lorine Seinpaal #06-489 53 028