Bijbelstudie

De Bijbel

De bedoeling van de Bijbelstudies is om Gods Woord op een heldere en eenvoudige wijze toegankelijk te maken voor i.h.b. gemeenteleden als ook voor andere geïnteresseerden.

De studies zijn actueel en relevant (vaak ook ondersteund met beeldmateriaal), hetgeen de persoonlijke groei bevordert en tevens aanspoort tot zelfstudie door middel van o.a. eigen christelijke literatuur.

M.u.v. de schoolvakanties worden de Bijbelstudies gehouden op de 2e en 4e woensdagavond van de maand, telkens van 19.00 – 21.00 uur in het kerkelijk centrum annex het kerkgebouw.

Iedereen is van harte welkom.Voor meer informatie:

Ds. C.W. Lindner
Tel.nr.: 06-506 16 867
Emailadres: c.lindner@ebg-rotterdam.nl

of

cwlindner@hotmail.com