Kerkkoor

Koor Immanuel

Koor Immanuel is het kerkkoor van de EBGR-C.
Het koor werd opgericht op 17 september 1977.

Doelstelling:

Het hoofddoel v/h koor is, het hoofdzakelijk opluisteren van (bijzondere) kerkdiensten van de EBGR-C, en daarnaast ook van andere instellingen mits deze tegen de belangen van de kerk zijn.

Elke dinsdagavond van 19.30u -21.30u repeteert het koor in de zondagsschoolruimte van onze kerk.U bent van harte welkom om samen met ons God te loven en te prijzen met zang.

Contactpersoon: Zr. H. Straal
Emailadres: h_straal@hotmail.com