Zondagsschool

Doe je mee aan de worship challenge? Kijk hier naar de video.

EBG Jeugdwerk

Lees hier meer over EBG Jeugdwerk

De zondagsschool belicht bijbelse thema’s op een manier die leerzaam is en relevant voor verschillende leeftijdsgroepen. Zo hebben wij een groep van 4 tot 8 jaar waarbij we op een speelse wijze kennis maken met de bijbel. De groep van 8 tot 12 jaar hebben meer diepgang en gebruiken de bijbel voor hedendaagse vraagstukken. We hebben het tijdens onze diensten over het geloof zelf, en dan vooral over hoe we het kunnen praktiseren in ons dagelijks leven. Daarnaast houden we ons bezig met zang, handvaardigheid en spel waarbij de bijbel centraal staat. De kinderen spelen daarnaast een grote rol in de uitvoering van bepaalde diensten in de kerk. Zo leveren zij altijd een bijdrage aan belangrijke diensten zoals wereldgebedsdag, moederdag en kerst. 

De zondagsschool is iedere zondag van 10:45 tot 12:15.

Er zijn 4 leeftijdsgroepen:

Benjamins: kleuters 4 – 7 jaar;
Magdalena’s: middengroep 7 – 10 jaar;
Jozua’s: jongerengroep 10 – 13 jaar;
Gideons: tieners van 13 – 16 jaar.

Volgens deze leeftijdsindeling zit een kind drie jaar in dezelfde groep.

Tijdsindeling
De Zondagsschool werkt met het kalenderjaar, d.w.z. dat kinderen pas na de kerstvakantie overgaan naar de volgende groep. De Zondagsschool begint dus in januari. Kinderen die in het afgelopen jaar en in het nieuwe jaar tot uiterlijk 31 januari de overgangsleeftijd hebben bereikt, mogen naar de volgende groep.

Er zijn twee vakanties: de zomervakantie en de kerstvakantie.

Met uitzondering van de hoogtijdagen Kerst, Palmzondag, Pasen, Pinksteren enz., is er tegelijk met de Eredienst Zondagsschool. Het is de bedoeling dat de kinderen op hoogtijdagen de Eredienst bijwonen.

Verantwoordelijkheid
De verantwoordelijkheid ligt bij de Zondagsschoolleiding; dat is de vergadering van medewerk(st)ers onder voorzitterschap van de coördinatrice.
De eindverantwoordelijkheid ligt bij de Oudstenraad; dat is het Kerkbestuur onder leiding van de voorzitter. Deze is bevoegd de leiding van de Zondagsschool te controleren.

Contactpersoon: Zr. J. Berrenstein
Emailadres: berrenstein13@hotmail.com

Downloads:
Inschrijfformulier zondagsschool