Zondagsschool

We gaan op kamp

EBG Jeugdwerk

Lees hier meer over EBG Jeugdwerk

De Zondagsschool is een bijeenkomst van kleuters tot tieners van 4 tot 16 jaar. Tijdens de Eredienst worden de kinderen opgevangen in een andere ruimte om hen op schoolse wijze vertrouwd te maken met de Bijbel volgens de visie van de Evangelische Broedergemeente (EBG).

Er zijn 4 leeftijdsgroepen:

Benjamins: kleuters 4 – 7 jaar;
Magdalena’s: middengroep 7 – 10 jaar;
Jozua’s: jongerengroep 10 – 13 jaar;
Gideons: tieners van 13 – 16 jaar.

Volgens deze leeftijdsindeling zit een kind drie jaar in dezelfde groep.

Tijdsindeling
De Zondagsschool werkt met het kalenderjaar, d.w.z. dat kinderen pas na de kerstvakantie overgaan naar de volgende groep. De Zondagsschool begint dus in januari. Kinderen die in het afgelopen jaar en in het nieuwe jaar tot uiterlijk 31 januari de overgangsleeftijd hebben bereikt, mogen naar de volgende groep.

Er zijn twee vakanties: de zomervakantie en de kerstvakantie.

Met uitzondering van de hoogtijdagen Kerst, Palmzondag, Pasen, Pinksteren enz., is er tegelijk met de Eredienst Zondagsschool. Het is de bedoeling dat de kinderen op hoogtijdagen de Eredienst bijwonen.

Verantwoordelijkheid
De verantwoordelijkheid ligt bij de Zondagsschoolleiding; dat is de vergadering van medewerk(st)ers onder voorzitterschap van de coördinatrice.
De eindverantwoordelijkheid ligt bij de Oudstenraad; dat is het Kerkbestuur onder leiding van de voorzitter. Deze is bevoegd de leiding van de Zondagsschool te controleren.

Contactpersoon: Zr. J. Berrenstein
Emailadres: berrenstein13@hotmail.com

Downloads:
Inschrijfformulier zondagsschool