Fin. Adm. Team (FAT)

Het Financieel Administratief Team (FAT) is samengesteld uit een telgroep die de kasadministratie bijhoudt. Het FAT is belast met de boekhouding en de verslaglegging.

Taken van het FAT:
Beheert de kas van de gemeente;
Stelt de begroting, jaarrekening en de stand van zaken van het vermogen op;
Houdt toezicht op de financiën (vermogen) van de gemeente;
Beheert van de kerkelijke bijdragen/contributies.
[zie kerkorde § 1491 en het beheersreglement]

Note:
Penningmeester; Zr. M. Carron

Kralingen Flyer acties

Hemelvaartsactie

Op Hemelvaartsdag 10 mei 2018 gaan we teaen in de mooie tuin van de Sint Lambertuskerk. Hebt u zin in een gezellige middag? Dan bent u van harte welkom!

Medewerkers van diverse kerken in Kralingen zorgen voor

kof e en thee, feestelijke sandwiches en zoete hapjes. Ook is er de mogelijkheid om u rond te laten leiden door de tuin en de kerk. Op het terras kunt u luisteren naar live muziek en elkaar ontmoeten.

We starten om 14:30u en de eindigen om 16:00u. Wilt u zich opgeven vóór 28 april?