Grantangi Nyanyan 2021

Steun uw kerk, geniet van een heerlijke maaltijd!

Flyer Grantangi Nyanyan 2021

Samen sterk; Elkaar tot zegen zijn

In verband met het zendingsfeest op 18 september 2021 heeft de Oudstenraad besloten om haar bijdrage te leveren door middel van een kleurkaarten actie. Het thema dit jaar is

Samen Sterk; Elkaar tot zegen zijn.

Er zijn 50 kleurkaarten en elke kleurkaart heeft een  waarde van €50. Wilt u helpen om de kleurkaarten actie voor het Zeister Zendingsgenootschap tot een succes te maken? U kunt helpen de kleurkaarten te laten vullen door anderen of u kunt zelf een kleurkaart ‘kopen’. Zuster Robinson kan u er alles over vertellen dus bij haar kunt u terecht met uw eventuele vragen. U kunt ook bij zuster Robinson terecht als u wilt bijdragen. Uiteraard is digitaal overmaken ook mogelijk. Doet u dat op rekeningnummer NL49INGB0002210059 of NL97ABNA0403224322 t.n.v. Evangelische Broedergemeente Rotterdam Centrum. Vermeld u daar dan bij dat het voor de kleurkaarten actie voor ZZg is. Als u een kleurkaart nummer hebt, vermeld deze daar dan ook bij.

Naar Zeist afreizen voor het zendingsfeest

Helaas zijn we nog steeds beperkt in sommige dingen. Daarom geeft de Zendingsfeest organisatie een maximaal aantal deelnemers (10) per gemeente de gelegenheid om in Zeist aanwezig te zijn voor het Zendingsfeest. U kunt zich aanmelden bij zr. Lydia Robinson 06-12349551 als u aanwezig wilt zijn op het feest in Zeist. Het is niet mogelijk zonder aanmelding deel te nemen aan het feest. Dus neem geen risico om niet toegelaten te worden en meld u tijdig aan want

wie eerst komt, die eerst maalt

Verkoop eten

Vanaf 1 augustus 2021 begint de Oudstenraad weer met de verkoop van eten op de zondag. Een bakje eten kost €7 (zeven euro). Om verzekerd te zijn van een bakje eten, moet u dat uiterlijk op de donderdag vóór de dienst doorgeven aan de zusters van de aanmeldbalie.

zr. H. Atmodimedjo (06-10118563) of zr. L. Pinas (06-14291764)

Dat betekent dat u zich moet aanmelden voor de dienst. We willen iedereen zo goed mogelijk bedienen en we gaan rustig aan beginnen. Daarom is het niet mogelijk om eten te kopen dat niet vooraf besteld is. Houdt u daar alstublieft rekening mee.

Bijbelstudie vakantie

Het afgelopen jaar hebben we Bijbelstudie gevolgd door middel van Zoom. Omdat het niet mogelijk was om bij elkaar te komen in het kerkelijk centrum zoals we gewend waren, hebben we gebruik kunnen maken van de techniek. Helaas betekent dat, dat niet iedereen mee kon doen. Niet iedereen is even behendig met het gebruik van een computer en dus hebben we mensen moeten missen.

Het is ons gebed dat we na de vakantie weer bij elkaar kunnen komen en nog meer mensen mogen verwelkomen. Maar als de omstandigheden het niet toelaten, gaan we wel door met Zoom meetings. We blijven ook zoeken naar mogelijkheden om beide te doen want de techniek heeft er ook voor gezorgd dat we deelnemers uit het buitenland mochten verwelkomen en zij zijn vaste deelnemers geworden. Het zou jammer zijn als we afscheid van hen moeten nemen.

Kortom, na de vakantie gaat Bijbelstudie verder. We laten u nog weten op welke manier dat zal zijn. Tijdens de vakantie stoppen we niet met de Bijbel te lezen. We zullen na de vakantie beginnen met de brief van Paulus aan de Efeziërs. Tijdens de vakantie kunnen we de hele brief (6 hoofdstukken) lezen. Na de vakantie zullen we in een serie van 7 bijeenkomsten de brief en in het bijzonder de wapenrusting van God behandelen.

Nodig anderen hiervoor uit. Misschien kent u mensen die in dit onderwerp geïnteresseerd zijn. Iedereen is welkom om samen met ons de Bijbel te onderzoeken. Iedereen binnen en buiten onze gemeentedeuren.

De volgende data kunt u alvast noteren in uw agenda en reserveren voor de Bijbelstudie:

  • 24 juli 16:00u – 18:00u (laatste voor de vakantie)
  • 11 september 16:00u – 18:00u
  • 25 september 16:00u – 18:00u
  • 9 oktober 16:00u – 18:00u
  • 23 oktober 16:00u – 18:00u
  • 13 november 16:00u – 18:00u
  • 27 november 16:00u – 18:00u
  • 11 december 16:00u – 18:00u

Wij wensen u een fijne vakantie en zien u graag zaterdag 11 september om 16:00u in de Bijbelstudie bijeenkomst.

Dagtekstenboekje als podcast

Social media

Inmiddels weet u het:

EBGRotterdam-Centrum gaat met haar tijd mee. Dat betekent dat we ook op social media te vinden zijn en wel op Facebook en op YouTube.

Op Facebook kunt u bemoediging en last-minute berichten vinden. Dit is vooral heel handig in situaties zoals bijvoorbeeld vorige maand toen op het laatste moment werd besloten de kerkdienst niet door te laten gaan in verband met slechte en gevaarlijke weersomstandigheden. Ook kunt u daar bijvoorbeeld mooie bemoedigingen en informatie over onze zustergemeenten en hun diensten vinden. Kortom, als u op Facebook bent, volg ons dan ook en blijf ook op die manier met ons en elkaar verbonden.

Bent u al geabonneerd op ons YouTube kanaal?

Iedere live dienst wordt via YouTube uitgezonden en is daar terug te zien. We hebben een hele playlist gemaakt zodat u alle diensten achter elkaar kunt bekijken en opnieuw beleven. Het is zo eenvoudig. Klik op ‘abonneer‘ en het belletje bij een van onze diensten zodat u iedere keer wanneer een nieuwe dienst online komt of staat, u een herinnering krijgt. Zo hoeft u niets te missen en ondersteunt u onze gemeente.

JoVo is er ook!

Op Facebook en op Instagram. Vooral Instagram is actueel en daar delen we ook de informatie vanuit het landelijk jeugdwerk. Oproepjes, nieuwtjes en alles wat actueel is voor de jeugd en jongeren is daar te vinden.

EBG Dagteksten podcast

Hebt u het al gehoord? Ieder woensdagochtend is er een nieuwe aflevering van de Dagteksten podcast waarin de Dagteksten worden voorgelezen, aangevuld met een korte overdenking en gebed. U mag dit niet missen! Volg ons ook op deze plaats en deel het met de rest van de wereld! Podcast

Alles even volgen en liken zodat we digitaal verbonden zijn.

Oproep voor Bijbelstudie

Iedere 2e en 4e zaterdagmiddag van de maand tussen 16u en 18u vindt de Bijbelstudie plaats via Zoom. Bijbelstudie is heel belangrijk voor de opbouw van de gemeente. Voor ons persoonlijk leven is het onmisbaar als we een beter begrip van de Bijbel willen hebben en een sterke(re) persoonlijke relatie met God de Vader, Jezus en de Heilige Geest.

Bijbelstudie is dus voor iedereen die dat wil.

Het prettige van via Zoom Bijbelstudie volgen, is dat u vanuit waar dan ook ter wereld kunt deelnemen. Natuurlijk is persoonlijk contact het meest ideale dus zodra dat weer kan, zullen we weer in ons kerkgebouw Bijbelstudie geven. Maar we kunnen niet zonder onderwijs blijven zolang toch? Daarom doen we het op deze manier.

Voor vragen over de Bijbelstudie kunt u terecht bij onze predikant ds. Christian Lindner. Hij staat open voor vragen en suggesties. Zijn contactgegevens staan op deze website.

Als u mee wilt doen, kunt u ook een bericht achterlaten zodat we u de link per email kunnen toesturen. Wanneer u uw telefoonnummer achterlaat, ontvangt u ook een herinnering via Whatsapp.
We hopen u (online) te ontmoeten

Vasthouden aan maatregelen in lijdenstijd

Rotterdam –   Vanaf het moment dat het kerkbestuur van de Evangelische Broedergemeente Rotterdam-Centrum had besloten de kerk voorlopig weer toegankelijk te maken voor gemeenteleden en kerkbezoekers, is zij voortvarend aan de slag gegaan met het schrijven van protocollen en het treffen van maatregelen. Dit alles met als doel het kerkbezoek zo veilig mogelijk te maken voor iedereen die het kerkgebouw betreedt.

Het geschreven protocol en de getroffen maatregelen zijn in lijn met de overheidsvoorschriften en de afspraken met het CIO. Ook luisteren wij naar de adviezen van de PKN. Wij doen niets wat niet in overeenstemming is met de overheidsmaatregelen.

Het bestuur van de EBGR-C heeft de verantwoordelijkheid om naast de geestelijke zorg, ook aandacht te hebben voor het welzijn van haar gemeenteleden en kerkbezoekers. Dat betekent onder andere dat wij op een verantwoorde manier omgaan met de gezondheid van iedereen die onze kerkgebouwen betreedt. Dat is de rede waarom wij het protocol en de maatregelen naleven en wij aan ieder gemeentelid en kerkbezoeker dringend vragen dit ook te doen.

Het is verleidelijk om naar degenen te luisteren die vinden dat God ons beschermt als wij op Hem vertrouwen, en dat wij daarom niet krampachtig moeten omgaan met protocollen en maatregelen. Wij zijn echter van mening dat God ons juist door zijn gebod van de naastenliefde de verantwoordelijkheid geeft om al het mogelijke te doen om verdere verspreiding van het covid19-virus te voorkomen. Ook het antwoord van Jezus op zijn eigen beproeving in de woestijn bevestigd ons in dit gekozen beleid. Hij zegt:

‘Er staat ook (in de schriften): “Stel de Here, uw God, niet op de proef.”

Mattheus 4:7, Lucas 4:12

Wij betreuren de actuele ontwikkelingen en veroordelen alle vormen van geweld. We bidden voor hen die door onverantwoordelijk handelen tot haat aanzetten of de christelijke kerk in een kwaad daglicht plaatsen. Door ons eigen handelen willen wij laten zien dat wij ons juist laten leiden door Gods woord en Geest, en zo zorgdragen voor elkaar en onszelf.

Voor de covid-maatregelen van onze gemeente verwijzen wij u naar de tab op onze website:

https://www.ebg-rotterdam.nl/maatregelen-covid-virus/

Voor vragen, suggesties of opmerking kunt u zich wenden tot de oudstenraad (kerkbestuur) van deze gemeente: info@ebgr.nl

Bethania dienst 27 maart 2021