Live Podcast (gespreksmiddag)

See me, See us, See more.

Dit is een oproep van een groep mensen die in de gesprekken tussen zwart en wit altijd vergeten en over het hoofd gezien wordt: DUBBELBLOEDJES. Mensen met twee of meer culturele achtergronden.

10 juni 2023

Tijd: 14:30u tot 17:00 met uitloop/napraten tot 18:00u
Locatie: Avenue Concordia 111 in Rotterdam Kralingen.

Deelnemend aan het Heilige Huisjes festival zetten wij onze kerkdeuren open voor iedereen die interesse heeft. Een prachtig initiatief van De Kerkvernieuwers samen met de stad Rotterdam. Naar aanleiding van 2 mini docu’s gaan we in gesprek met in ieder geval 1 gast. Alysa Karels is geïnterviewd door Maxime Miedema. Maxime is een jonge journaliste die de docu ‘Roti Stampot’ heeft gemaakt. Hierin spreekt ze over haar dubbele culturele achtergrond en de vragen die haar daarover bezighouden. Net als de uitdagingen die ze tegenkomt.
Alysa’s bijdrage is een mooie, ook vanuit 2 culturen. Deels opgegroeid in Suriname en Nederland. Het belooft een mooi gesprek te worden. Niet alleen met Alysa maar ook met de bezoekers.

Insteek is een gesprek op gang te brengen over maar vooral met de mensen die altijd vergeten worden in felle discussies waar zwart en wit vaak lijnrecht tegenover elkaar staan. Men gaat er vaak aan voorbij dat er mensen zijn die geen kant kunnen en willen kiezen. Men gaat er ook aan voorbij dat de groep dubbelbloedjes een groter wordende groep is. Dat in sommige gevallen 1 cultuur overheersend is waardoor er identiteitscrisis zou kunnen ontstaan.

In dit jaar waarin veel aandacht is voor de herdenking en de afschaffing van de transatlantische slavernij, zien we veel dialoog en aandacht voor de geschiedenis en haar gevolgen. 1 van de gevolgen is dat er steeds meer mensen zijn met 2 of meerdere culturele achtergronden in een maatschappij waar witte mensen en hun cultuur de norm zijn. Waar niet altijd ruimte is voor anderen en waarin polarisatie steeds meer aan de orde van de dag is. Het is een gesprek dat nooit eerder gevoerd is maar heel belangrijk is om mee te beginnen.

Een gemeente waarvan het overgrote deel een Surinaamse achtergrond heeft en een rijke geschiedenis. Een missionaire geschiedenis van Tjechie, Duitsland, via het Caraibisch gebied en Suriname naar Nederland. Waar beter dan dit gesprek voeren in dit gebouw?

3e dialoogtafel Genealogie

Dialoogtafel 3!

 Zaterdag 27-05 is de derde dialoog tafel. De dialogen zijn georganiseerd vanwege 150 jaar afschaffing staattoezicht en bereiden ons op een andere manier voor op het herdenken en vieren van de afschaffing van de slavernij.

Op 27-05 gaan in gesprek met onze voorouders.

We willen tijdens deze dialoog stilstaan bij het belang van genealogie en de waardevolle inzichten die het kan bieden. Het starten van een zoektocht naar onze familiegeschiedenis kan ons helpen een dieper begrip te krijgen van wie we zijn en waar we vandaan komen. We gaan de zoektocht vanuit wetenschappelijk hoek, in dit geval antropologische hoek benaderen

U bent allen van harte welkom.

 Op deze dag is onze gastspreker niet zomaar een antropoloog.

Nee we hebben een Surinaamse mevrouw, Roline Redmond, die ook nog de Brusseprijs voor het beste Nederlandstalige journalistieke boek in 2022 gewonnen heeft, bereidt gevonden de lezing te verzorgen.

Mevrouw Redmond gaat ons meenemen in de voor-, maar natuurlijk ook nadelen van zo een zoektocht. Ze zal ook stilstaan bij de nadelen die gebrek aan kennis over het eigen verleden met zich mee brengt.

De meeste mensen hebben een mening over dit onderwerp. Wij vonden het daarom belangrijk om dit onderwerp ook vanuit de wetenschap te benaderen.

Na de lezing kunt u ook de registers in duiken. Onze eigen broeder Niekoop gaat ons daarbij ondersteunen.

Wilt u meer weten over het nut en misschien zelf de noodzaak van stamboom onderzoek, wilt u weten hoe wetenschap daar naar kijkt, komt u dan vooral luisteren.

Het gaat om nu, het gaat om vroeger meer het gaat vooral om de toekomst!

 

Inloop 14:30, kerkelijk centrum

Lezing start om 15:00u

We sluiten het geheel af met borrel , rond 17:00u

Dialoog Tafel 22 April

Bazaar Evangelische Broedergemeente Rotterdam 2023

Liever zuster en broeders, de tempratuur gaat maar langzaam omhoog en zien dat zaterdag 3 juni de mooiste dag van het jaar gaat worden. Wij willen u graag verwelkomen op onze Bazaar van de EBG Rotterdam, want dan zou het zomaar gezellig warm kunnen zijn. Met vele attracties zoals:

Rommelmarkt met kleding, handige huisraad spulletjes, boeken en CD / DVD’s. Rad van Avontuur, spelletjes voor de jeugd, Surinaamse en Indische lekkernijen en drankjes. De troubadour zorgt voor de muzikale invulling en er is een dansleraar die jong en oud enkele dans bewegingen wil bijbrengen.

Hebben wij uw interesse?!

Dan zien we graag aanstaande zaterdag 3 juni om 11.00 uur aan de Avenue Concordia 111.

Tang boeng

Bazaar Commissie

Over Dementie

Informatie bijeenkomst over dementie op 23 april 2023.

Met onze vergrijzende samenleving hebben wij allemaal direct of indirect met dementie te maken.

Maar wat is dementie? Hoe herken je dementie?

Hoe moet je omgaan met dementie?

Op deze en vele andere vragen kunt u antwoord krijgen tijdens deze bijeenkomst, die georganiseerd wordt door de vrouwen van Tryfosa in samenwerking met SKIN.

Neemt uw vrienden en kennissen ( ook mantelzorgers) mee zodat wij met de opgedane kennis, indien nodig, beter kunnen omgaan met deze groeiende groep ouderen.

Plaats: Kerkelijk Centrum

             Avenue Concordia 111

Tijd : zondag 23 april 13.00 u

Vrouwengroep Tryfosa.

Een Lekkere Dood

Wij werken mee aan de Tentoonstelling ”Een Lekkere Dood” van het Uitvaart Museum Tot Zover in Amsterdam. Diverse gemeenschappen komen aan het woord, zo ook de Afro-Surinaamse gemeenschap. Bezoekers zien, horen en proeven hoe voedsel op allerlei momenten rondom het afscheid een rol speelt.

Zoals we gewend zijn doen wij dat samen, zingend én met een lach en een traan. Ik nodig u daarom uit om aanwezig te zijn. De bijeenkomst wordt opgenomen t.b.v. de tentoonstelling en dient als materiaal om ons immaterieel erfgoed te borgen.

Heeft u een voorwerp of typisch gerecht met een verhaal neemt u het dan mee.

Dresscode: dienaren in wit & gasten gaarne in rouwkleuren.

Zaterdag 15 April 2023 van 16.00 uur tot 18.00 uur.

Locatie Evangelische Broedergemeente Rotterdam Centrum, Avenue Concordia 111 te Rotterdam.

Voor vragen kunt u contact opnemen met zr. Monique Kasimbeg, Aflegvereniging Rachel 06 18 17 37 61 aflegverenigingrachel@gmail.com.

Ons Kerkgebouw

Zaterdag 18 maart is de volgende bijeenkomst over de staat van ons kerkgebouw. U bent daar, zoals altijd, voor uitgenodigd want als gemeentelid is het belangrijk uw stem te laten horen. Als gemeentelid wordt van u verwacht een mening en visie te hebben over het kerkgebouw en de toekomst van onze gemeente.

We praten verder over de vervolgstappen en de planning

Datum: zaterdag 18 maart

Tijd: 16:00u

Locatie: kerkelijk centrum, Avenue Concordia 107

Zaaien om te oogsten