Shalom

Vrede te midden van alles! Wat kunnen wij als tijdelijke bewoners van de aarde zelf bijdragen aan deze Shalom?
Onder ‘vrede’ verstaan we tegenwoordig meestal: een toestand van rust, of de afwezigheid van oorlog. Maar in de Bijbel heeft het begrip ‘vrede’ een bredere reikwijdte. Het heeft betrekking op de ‘heelheid’ van een persoon of een groep. Die heelheid kan liggen op het sociale, maar ook op het geestelijke vlak.
In je leven kun je verlangen naar vrede: naar rust, heelheid en de afwezigheid van strijd. De situatie wereldwijd, problemen in je eigen omgeving of onrust in je innerlijk leven kunnen dit verlangen versterken. Een verlangen naar een leven in harmonie met jezelf, met de mensen en de wereld om je heen, en met God.
Dat is wat de Here Jezus bedoelde toen Hij in Johannes 14: 27 aan Zijn leerlingen zei: “Mijn vrede laat Ik bij u achter. Die vrede is heel anders dan die van de wereld. Wees dus nooit meer bang of ongerust.”
Dit is het gevolg van het werk van de Heilige Geest in ons leven, te weten: een diepe en blijvende vrede. In tegenstelling tot wereldse vrede, die meestal omschreven wordt als de afwezigheid van conflicten, is deze vrede van de Vredevorst een vrijmoedige zekerheid onder alle omstandigheden. Gods Geest overtuigt ons hiermee, dat we geen angst hoeven te hebben voor het heden of de toekomst.
Echte vrede (shalom) komt niet voort uit positief denken, afwezigheid van conflicten of een fijn gevoel. Echte vrede komt voort uit het besef (bewustzijn) dat God alles in handen heeft. Zo ervaren we vrede te midden van alles.
En terwijl wij er alles aan doen om ware vredestichters te zijn in deze wereld, blijven we verlangend uitzien naar de wederkomst van de VREDEVORST, Die met macht en majesteit zal verschijnen op de wolken. (Hand. 1: 11 en 2Tess. 4: 13 – 18).
Wat een geweldige goddelijke manifestatie zal dat zijn!
Maranatha!

“Vrede te midden van alles”

“Vrede te midden van alles”

We leven in een periode van grote spanningen en onrust in de wereld. Voor ieder van ons is het een grote uitdaging om in deze chaos de vrede in onszelf te vinden en te bewaren. Vooral dit laatste -‘vrede in onszelf te vinden en te bewaren’– is bepalend voor de praktijk in ons persoonlijk leven. Met zo’n levenshouding zijn we zelfs in staat onze omgeving (nabij en veraf) positief te beïnvloeden met het oog op de echte vrede.
Een zekere Amerikaanse pastoor Charles Allen heeft eens gezegd: “Hoe beter je God leert kennen, des te minder spanning je voelt en des te meer vrede je ervaart.”
God is dus de ware Bron van Vrede, Jehova Shalom. Hij alleen kan ons die vrede ook garanderen, ongeacht de omstandigheden waarmee we geconfronteerd worden.
Wat zou het dan ook geweldig zijn wanneer Zijn vrede werkelijkheid zou worden in ons leven en dóór ons ook in het leven van anderen. Maar zolang geld en macht nog de grootste waarden zijn op aarde zal vrede ver te zoeken zijn. De meeste mensen zijn nog zo bezig met overleven en met zichzelf, dat er geen ruimte is om open te staan voor de nood in de wereld noch voor de persoonlijke omstandigheden van anderen. De mensheid zal dus nog veel stappen, stapjes moeten maken om daadwerkelijk vrede op aarde mogelijk te maken, een ieder te beginnen bij zichzelf.