Duurzaamheid Ambassadeurs

Duurzaamheid ambassadeurs

Aanleiding

Bij de Synode besluiten van de EBG-EC over klimaatbescherming worden de EBG Gemeenten opgeroepen om een eigen bijdrage te leveren bij de klimaatbescherming en het bereiken van meer duurzaamheid.

De Gemeenten worden opgeroepen om niet te verslappen in het nemen van maatregelen tegen schadelijke CO2-emissies en voor energiebesparing en een duurzame werkwijze.

Het doel van de EBGR-C is om in 2030 een “klimaatneutrale kerk” te zijn.

Wat betekent dit voor EBGR-C?

Per gemeenten moet er minstens één concrete actie per jaar worden uitgevoerd richting duurzaamheid en bijdrage aan behoud van de Schepping.

Het PB zal een Digitaal Forum inrichten zodat de gemeenten regelmatig verslag van hun activiteiten kunnen doen en voor uitwisseling van acties en ideeën.

Rol duurzaamheidsvertegenwoordigers (duurzaamheid ambassadeurs)

De rol van de ‘duurzaamheid ambassadeurs’ is om samen met de gemeente initiatieven te ondernemen richting duurzaamheid; bewustwordingsactiviteiten organiseren i.h.k.v. duurzaamheid.

Hierbij denken wij aan o.a.

 •   Bewustwording gemeenteleden:
 •   Diensten en lezingen ihkv duurzaamheid
 •   Lezingen over Groene Kerken
 •   Stimuleren vegetarisch eten
 •   Alleen printouts als het niet anders kan
 •   Scheiden van papier, plastic en glas afval
 •   Fair trade producten (koffie, thee, chocolade, koekjes)

Vanuit de Zondagsschool.

 •   Thema behandeling duurzaamheid
 •   Ruimte om kinderen eigen initiatief te laten starten en presenteren in de gemeente
 •   Tweedekans: oude boeken en speelgoed brengen naar de kringloop en/of doneren aan goede doelen

In de gezinsdienst van 25 juni 2023 stellen onze duurzaamheid ambassadeurs zr. Ashey Ernst en br. Andy Aboikoni zichzelf aan ons voor. Vanuit de Oudstenraad is zr. Lea Pinas-Harper de contactpersoon. Zij nodigen u uit om met hen in gesprek te gaan of vragen te stellen. Als u een idee heeft voor een initiatief mag u met hun
in gesprek en/of aan de slag.

KLIMAATVERANDERING

 • Vanaf het moment dat de mens machines heeft ontdekt en allerlei mooie dingen makkelijker kan maken (de industriële revolutie) is de invloed van de mens op het klimaat snel groter geworden. Het leven op aarde werd vanaf toen makkelijker en leuker, maar aan de andere kant wordt de aarde (Schepping van God) ook steeds warmer. De gevolgen zijn o.a.
  • De ijskappen smelten (dieren zoals ijsberen sterven), er komt meer water in de rivieren, beken, zeeën/oceanen,  er ontstaan meer en hevige regens en woongebieden raken overstroomd
  • Dit alles noemen wij klimaatverandering en heeft grote invloeden op de mens, de natuur, en milieu (planten, dieren, vissen, vogels)
  • Er ontstaat ook extreme droogte, voedsel tekort, aardbevingen, extreem hete zomerdagen
 • De wetenschappers (knappe mensen) en premiers, koningen en presidenten van verschillende landen zijn bij elkaar gekomen om afspraken te maken om te voorkomen dat de aarde vernietigd wordt door de manier hoe wij leven.
  • Deze afspraken worden ook ‘klimaatakkoorden’ (o.a. Kyoto protocol, Parijs Akkoord, COP21).
  • Ook in Nederland hebben wij afspraken met elkaar gemaakt om beter om te gaan met het milieu zodat de aarde niet warmer wordt. Deze afspraken worden de Nederlandse klimaatdoelen (2030 en 2050) genoemd.
  • Voorbeelden van deze afspraken zijn minder auto’s rijden, minder vlees eten, minder papier gebruiken, geen water verspillen, geen voedsel verspillen, minder energie (elektriciteit=licht; en gas = verwarming) gebruiken; energie uit windmolens en zonnepanelen halen ipv uit brandstof
 • Maar dit had niet eens zo ver hoeven komen. God wist dat vooraf en gaf ons aanwijzingen toen Hij de aarde maakte en de mens (ons) erop heeft geplaatst. De opdracht van God aan de mens is “om voor de schepping/aarde (mens, dier, vogels, vissen, bomen, planten) te zorgen. Omdat wij dat niet  hebben gedaan, krijgen wij nu juist allerlei natuurrampen (eigen schuld). Wat moeten wij nu doen?

 

Meer uitleg

 • De aarde wordt warm door broeikasgassen (CO2 en methaan). Deze broeikasgassen houden warmte vast. Als deze gassen er niet waren, zou de aarde heel erg koud zijn. Te veel van deze gassen zorgen ervoor dat de aarde warmer wordt en brengt klimaatverandering met zich mee.
  • CO2 komt door uitstoot van de industrieën en transport (o.a brandstof) en
  • methaan komt voornamelijk vrij door landbouwactiviteiten