De 3e lezing in deze lijdensweek.

zr. O. Blackson leest met ons uit de Surinaams Bijbelvertaling

 • Mattheus 23: 1-37
 • Markus 12: 38-40
 • Lukas 20: 45-47
 • Markus 12: 41-44
 • Lukas 21: 1-4
 • Johannes 12:37-50
 • Mattheus 24: 1-51
 • Markus 13: 1-37
 • Lukas 21: 5-36
 • Mattheus 25: 1-46
 • Mattheus 26: 1-5, 14-16
 • Markus 14: 1, 10, 11
 • Lukas 22: 1-6

De lezingen worden afgewisseld door liederen in het Surinaams en in het Nederlands