Br. R. Foort leest met ons uit de Surinaamse Bijbelvertaling

 • Mattheus 21: 20-22
 • Markus 11: 20-26
 • Mattheus 21: 23-27
 • Markus 14: 27-33
 • Lukas 20: 1-8
 • Mattheus 21: 28-32
 • Markus 12: 1
 • Mattheus 21: 33-46
 • Markus 12: 1-12
 • Lucas 20: 9-19
 • Mattheus 22: 1-14
 • Mattheus 22: 15-22
 • Markus 12: 13-17
 • Lucas 20: 20-26
 • Mattheus 22: 23-33
 • Markus 12: 18-27
 • Lucas 20: 27-38
 • Mattheus 22: 34-46
 • Markus 12: 28-37
 • Lukas 20: 40-44

De lezingen worden afgewisseld met liederen in het Surinaams en in het Nederlands.