Bijbelstudie vakantie

Het afgelopen jaar hebben we Bijbelstudie gevolgd door middel van Zoom. Omdat het niet mogelijk was om bij elkaar te komen in het kerkelijk centrum zoals we gewend waren, hebben we gebruik kunnen maken van de techniek. Helaas betekent dat, dat niet iedereen mee kon doen. Niet iedereen is even behendig met het gebruik van een computer en dus hebben we mensen moeten missen.

Het is ons gebed dat we na de vakantie weer bij elkaar kunnen komen en nog meer mensen mogen verwelkomen. Maar als de omstandigheden het niet toelaten, gaan we wel door met Zoom meetings. We blijven ook zoeken naar mogelijkheden om beide te doen want de techniek heeft er ook voor gezorgd dat we deelnemers uit het buitenland mochten verwelkomen en zij zijn vaste deelnemers geworden. Het zou jammer zijn als we afscheid van hen moeten nemen.

Kortom, na de vakantie gaat Bijbelstudie verder. We laten u nog weten op welke manier dat zal zijn. Tijdens de vakantie stoppen we niet met de Bijbel te lezen. We zullen na de vakantie beginnen met de brief van Paulus aan de Efeziërs. Tijdens de vakantie kunnen we de hele brief (6 hoofdstukken) lezen. Na de vakantie zullen we in een serie van 7 bijeenkomsten de brief en in het bijzonder de wapenrusting van God behandelen.

Nodig anderen hiervoor uit. Misschien kent u mensen die in dit onderwerp geïnteresseerd zijn. Iedereen is welkom om samen met ons de Bijbel te onderzoeken. Iedereen binnen en buiten onze gemeentedeuren.

De volgende data kunt u alvast noteren in uw agenda en reserveren voor de Bijbelstudie:

  • 24 juli 16:00u – 18:00u (laatste voor de vakantie)
  • 11 september 16:00u – 18:00u
  • 25 september 16:00u – 18:00u
  • 9 oktober 16:00u – 18:00u
  • 23 oktober 16:00u – 18:00u
  • 13 november 16:00u – 18:00u
  • 27 november 16:00u – 18:00u
  • 11 december 16:00u – 18:00u

Wij wensen u een fijne vakantie en zien u graag zaterdag 11 september om 16:00u in de Bijbelstudie bijeenkomst.