EBGR-C

De geschiedenis van de EBGR-C

Met 40 jaar zijn wij een volwassen Rotterdamse protestantse kerk, die met twee benen staat in de multiculturele samenleving van de stad met alle mogelijkheden en uitdagingen die daarbij horen. Christen zijn is voor ons als migranten, letterlijk en figuurlijk een leven in twee werelden.

In 1457 is de Evangelische Broedergemeente in Tsjechië begonnen; in 1747 bouwde ze als vluchtelingengemeente in Duitsland haar eerste kerk “Herrnhutters”. In 1768 bouwde de Broedergemeente in Zeist haar Kerkzaal.

In de 40 jaar dat de broedergemeente in Rotterdam bestaat, hebben vluchtelingen in verschillende perioden van de 20e eeuw bij ons een thuis gevonden, nadat zij huis en haard, soms hals over kop, hadden moeten verlaten. Zo blijft de Bijbelse notie van het vreemdelingschap van de christen een levende en historische ervaring voor onze leden.

Omdat wij geen eigen kerkgebouw bezaten, hebben we onze erediensten aanvankelijk in diverse gebouwen moeten houden, wat met hulp van velen heel goed is gegaan. Dit zwerven heeft geduurd tot 1981. Toen kochten wij, dank zij de inspiratie en hulp van velen binnen en buiten de gemeente, onze eigen kerk aan de Avenue Concordia 107-111 in Kralingen.

Vrijheid en barmhartigheid voor mensen die niet vrij zijn van ziekte, verslaving, armoede en uitsluiting en de stem van het eigen geweten, zijn voor ons kernwoorden uit de prediking van Jezus. Als zusters en broeders in de levende Heer is het een voortdurende uitdaging om ruimte te maken voor zijn leiding in ons leven. Onze kerkorde benadrukt dat zowel bestuurders als leden van de EBG dienen te beseffen dat de leiding van de kerk aan Christus behoort, wat van ons een grote dienstbaarheid, empathie en kritische zelfreflectie vraagt.

Het leven, het kruis en de opstanding van de Heer zijn de toetsstenen waarover wij vaak struikelen en de fundamenten waarop wij weer opgericht worden. Onze eigen geschiedenis leert ons van de obstakels die wij zelf opwerpen op de weg van eenheid in Christus. Diversiteit in geschiedenis, culturele achtergronden en maatschappelijke positie zijn een voortdurende uitdaging. Tot de dag van vandaag proberen wij ons te spiegelen aan de ervaring van de broedergemeente op 13 augustus 1727, waar de Geest, na veel gesprekken en gebed, vaardig werd over de gemeenschap van volwassenen en kinderen. Men ontving de kracht om godsdienstige en maatschappelijke twistpunten achter zich te laten door te belijden dat Jezus Heer is.

Het doel van de broedergemeenschap werd het ingaan in de wereld en de liefde van God voor de mensen gestalte te geven in daden. Eenheid in het nodige, vrijheid in het mogelijke en in alles de liefde. Wij vragen om uw gebed om deze levenshouding ook in deze tijd in onze stad vorm te geven in woorden en in daden.