Donaties

“Laat ieder zoveel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief, wie blijmoedig geeft, geven is een hartezaak” 2 Kor.9:7
Het bestuur van uw gemeente doet hierbij een beroep op uw vrijgevigheid door uw maandelijkse kerkelijke bijdrage (KB) te blijven overmaken en daarnaast uw (wekelijkse) collecten en/of giften.

U kunt daarvoor een van deze bankrekeningnummers gebruiken:

ING-Bank: NL49 INGB 0002210059 van

ABN-AMRO bank: NL97 ABNA 0403224322

t.n.v. Evangelische Broedergemeente Rotterdam-Centrum.

Of via de DONEER knop op deze website.

Gods zegen en bij voorbaat dank!